— Et lavt antall klagesaker til Fylkesmannen kan tyde på to ting; enten at elever og foreldre ikke bruker klageretten, eller at kommunene løser mobbesakene selv. I denne saken er det en utfordring at det ikke gjøres enkeltvedtak i nok saker. Da kan et så lavt antall klagesaker også være et tegn på at det er mobbesaker som ikke følges opp, sier hun.

— Hvorfor mener du det er viktig å benytte seg av klageretten?

— Fylkesmannen skal være en ankeinstans hvis du føler du ikke blir tatt på alvor av skole og kommunene. Fylkesmannen kan pålegge kommuner og skoler tiltak, og følge opp skolene inntil saken er løst, sier hun.

Inviterer til nytt møte

Halvorsen forteller at Kunnskapsdepartementet snart skal i nytt møte med Fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet.

— Det er gjort mye for å klargjøre lovverket, men vi må snakke om hva som skal til for å etterleve lovverket skikkelig, sier hun.

Skolebyråden i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen, sier foreldrene ved skolene i Bergen blir opplyst om sine rettigheter på det første foreldremøtet ved skolestart. Da blir ordensreglementet for grunnskolen gjennomgått, og retten til tiltak og vedtak er omtalt der.

— Det må være en forutsetning at foreldrene faktisk setter seg inn i reglementet som gjelder for deres barn, sier hun.

- Flinke til å klage

Stolt-Nielsen vil ikke spekulere i om manglende vedtak har noen sammenheng med klagetallene hos Fylkesmannen, men tror ikke det er en avgjørende faktor.

— Foreldre klager om de ikke er fornøyde, og skolene mottar og behandler klager helt uavhengig av om det er fattet vedtak. En formell opplysning med paragrafhenvisning har ingenting å si for foreldrenes vilje og mulighet til å klage, sier Stolt-Nielsen.