— Jeg har besluttet at det fra statens side skal tas kontakt med Amelia Riis for å innlede forhandlinger med sikte på å inngå forlik i saken mellom Amelia Riis og staten ved Justisdepartementet, sier Dørum til Aftenposten.

Ekteparet Riis er glade for initiativet.

— Dette er noe av det vi har ventet på i veldig mange år, i 27 år, sier Amelias ektemann Einar Riis.

— Vi vil selvfølgelig møte til forhandlinger. Men hva det vil føre til, jeg tør ikke håpe på noe. Men vi vil legge godviljen til, så langt det lar seg gjøre, sier Riis.

Dørum ønsker ikke å gå inn på hva som skal til i for å bli enige om et forlik slik at staten trekker ankesaken etter Oslo byretts dom fra februar i fjor.

Byretten ga Amelia og ektemannen Einar Riis delvis medhold i erstatningssaken og staten ved Justisdepartementet ble dømt til å betale paret 43 millioner kroner i erstatning.

— Dette vil nødvendigvis måtte bli et resultat av forhandlinger. Men begge parter bør se seg tjent med et forlik som bringer denne saken ut av verden etter mer enn 20 års behandling i rettsapparatet, sier Dørum.

(NTB)

FELLES FRONT: Jusprofessor Edvard Vogt (nr. to fra venstre) vil kjempe i retten for at Amelia Riis (72) og ektemannen Einar (79) skal få Amelias rettmessige farsarv.
Foto: Ørjan Deisz