• Vi er bekymret for at stadig færre velger yrket. Utfordringen vår er å formidle til elever i videregående skole hvor utfordrende og spennende det er å jobbe som førskolelærer, sier Mimi Bjerkestrand, leder for førskolelærene i Norsk Lærerlag Bergen.

I Bergen er det, i motsetning til de fleste andre steder i landet, ikke mangel på førskolelærere. Lav barnehagedekning og mange studieplasser for utdanningen er noen av årsakene.— Våre undersøkelser viser at førskolelærene i Bergen trives godt, og blir i jobbene sine, sier Bjerkestrand.I en arbeidsmiljøundersøkelse i 1999 blant 1400 barnehageansatte i Bergen, kom det frem at dårlig lønn og lav bemanning var det som talte negativt.