GARD STEIRO gard.steiro@bt.no

To kvinner og en mann vil ikke engang komme inn i rettsal 4b før de tre drapstiltalte i Åsane-saken har forlatt rommet.

Klokken 09.30 ble de tiltalte ført ut av salen mens retten hørte det første vitnet begrunne sitt ønske.

Telefontrusler Den 43 år gamle mannen fortalte at hans niese hadde mottatt telefontrusler etter å ha forklart seg for politiet i saken. Mannen var redd for at de tiltalte skulle se ansiktet hans.

— De kjenner navnet mitt, men de vet ikke hvordan jeg ser ut, sa det mannlige vitnet etter at de tiltalte hadde forlatt salen.

— Hvorfor er du redd for at de skal kjenne ansiktet ditt? spurte byrettsdommer Gunnar Torkildsen.

— Av frykt for represalier. Min tilværelse er ganske fredelig i dag, og slik har jeg lyst til at det skal fortsette, svarte vitnet.

43-åringens niese skal også vitne i saken onsdag.

Forsvarere protesterte Byrettsdommer Torkildsen foreslo at de tre tiltale skulle plasseres bak i salen, slik at de kunne følge forklaringene, men bare se nakken til 43-åringen.

Forsvarene la ned protest mot at deres klientene ikke skulle få høre vitneforklaringene. De mente også at det ikke var hjemmel i straffeprosessloven for å plassere de tiltalte bak i salen.

— De tiltalte har rett til å følge hele sin hovedforhandling, sa advokat Oscar Ihlebæk.

Retten bestemte at de tiltalte skulle få følge 43-åringens forklaring, men ble plassert på bakerste benk.