Anton Svanevik som er nabo til broen er fortvilet over tilstanden og har forsøkt irrgangene i det offentlige uten å finne ut hvem som har ansvar for vedlikeholdet.

Det er det Statens vegvesen som har, vedgår senioringeniør Gunnar Djuve i Statens vegvesen. Hans avdeling har ansvaret for selve broen, men ikke Markeveien som går over broen.

Kan ikke prioritere renhold

— Men vi har begrensede ressurser og prioriterer rekkverk og trafikksikring, sier han.

— Betyr det at grønsken og mosen ikke vil bli fjernet?

— Sist broen ble rengjort var i forbindelse med rehabiliteringen i 1990. Den har ikke vært rengjort siden da. Vi ser ingen mulighet for å prioritere dette. Grunnen til at vi tok den sist var at det falt betongbiter ned fra den.

— Er du sikker på at det ikke faller noe ned i dag da?

— Ja, vi har da kontroller dann og vann, så det er jeg sikker på.

— Men noen vasking blir det ikke?

— Jeg skulle jo selvsagt ønske at jeg kunne si ja til det, men slik er det dessverre, vi vasker ikke broer. Men det er selvsagt mulig å ta det opp her, sier Gunnar Djuve.

Kosting og strøing

Byggeleder i Statens vegvesen, Distrikt Bergen, Tor Jensen, har oppsynet med veilegemet i Markeveien.

— Vi har ansvar for veien og for at det blir kostet og strødd på fortauet, siden vi eier broen. I Bergen er det jo slik at det er huseier som skal ta seg av fortauene, sier han.

— Har du vært og kikket på broen?

— Nei, det har jeg ikke, men jeg har gitt beskjed til vår entreprenør, NCC Roads, at de skal se på forholdene. Og dersom vedlikeholdet er for dårlig, må vi ta det opp med dem, sier Jensen.

Nilsen, Arne