• Norske Arkitekters Landsforening (NAL) bør ikke støtte en ny arkitektkonkurranse for Kunsthøyskolen i Bergen.

Det sier leder i foreningens konkurransekomité, Niels Marius Askim.

I går ble det kjent at Statsbygg vraker Snøhettas vinnerutkast for ny kunsthøyskole. Fra statsbygg heter det at de har avdekket en rekke kostnadskrevende løsninger underveis i prosjekteringen.

Vanskelig tak

— Det har ikke vært mulig å se disse utfordringene før skisseprosjekteringen var gjennomført. Særlig har takløsningen vært problematisk, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg i en pressemelding.

Bygget ligger an til å bli 85 millioner kroner dyrere enn de 330 som var forutsatt.

Statsbygg vil derfor arrangere en ny arkitektkonkurranse høsten 2006. Det kan bli uten bidrag fra medlemmene i NAL.

— Vi har ikke behandlet dette i våre organer, men min oppfatning er at Statsbygg sitter med ansvaret. De har kvalitetssikret juryarbeidet, og de må også ta støyten rundt økonomien. Enten må de la Snøhetta bearbeide prosjektet, eller så må de be departementet om mer penger, sier Askim.

Rektor ved Bergen Kunsthøyskole, Nina Malterud, er oppgitt.

— Vi risikerer en utsettelse på minst tre år. Det betyr at en ny kunsthøyskole tidligst kan stå ferdig i 2012. Det er drepende for motivasjonen, og blir svært krevende for skolen.

I dag driver Bergen Kunsthøyskole i seks ulike lokaler, Fra C. Sundts gate i nord til Strømgaten i sør.

Kritisk til Statsbygg

— Jeg synes det er overraskende at prosjektet har endret seg så mye som Statsbygg hevder. Det som er annerledes er at departementet ikke vil stå ved formuleringene om at skolen skal ha en arkitektur på linje med det fremste på nasjonalt og internasjonalt plan, sier Malterud.

— Denne formuleringen har ligget i konkurransegrunnlaget og Snøhetta leverte dette. Statsbygg har satt i gang en prosess med ambisjoner som ingen vil ta ansvar for å følge opp, legger hun til.

— Prisen er blitt veldig høy?

— De som kan noe om byggeprosesser bør vite at et bygg med denne typen arkitektur ikke er av de billigste byggeprosjekter.

Byråd Lisbeth Iversen beklager Statsbyggs beslutning.

— Jeg hadde håpet at staten kunne strekke seg litt lenger slik at vi hadde fått det signalbygget vi ønsket.

I Snøhetta ville de i går kveld ikke kommentere Statsbyggs beslutning.