— Jeg opplever at denne gruppens arbeid representerer sluttfasen i en tre år lang politisk prosess mot en styrt avvikling av Bydrift, sier konserntillitsvalgt Trond Hjelmeland.

I går varslet han prosjektgruppen om at de ansatte trekker sin representant.

— Det blir lettere å kjempe mot gruppens anbefalinger fra utsiden. Så lenge jeg satt i gruppen, ville det ikke være korrekt å jobbe aktivt utad for vår løsning. Nå trenger vi all den tiden vi har igjen i og med at saken skal behandles i bystyret allerede i april.

Har svekket Bydrift

Det er fire forhold som gjør at Hjelmeland mener dette er en prosess for styrt avvikling:

  • Bydrift ble utstyrt med en ledelse «uten teknisk og forretningsmessig kompetanse».
  • Styret hadde ikke fullmakter til å forhandle med de ansatte eller til å skaffe bedre betalt kompetanse
  • Bydrift ble gitt helt umulige tidsfrister for samferdselskontrakten, og samferdselsetaten utnyttet ifølge Hjelmeland kontrakten ved å bestille ekstremt mye ekstraarbeid. Det tapte Bydrift stort på.
  • Bergen Vann KF tok oppgaver fra Bydrifts anleggsavdeling og overtok all ingeniørkompetanse, hevder Hjelmeland. Det svekket oppgaveporteføljen til Bydrift.

Snevert mandat

Hjelmeland mener også at mandatet til prosjektgruppen ble for snevert.

— Etter min mening burde både organiseringen av Bergen Vann KF og samferdselsetaten ha vært en del av mandatet til gruppen. Disse virksomhetene henger så nøye sammen at det blir for snevert bare å se på hva som er best for Bydrift.

Hjelmeland understreker at han ikke har hatt problemer med samarbeidet i prosjektgruppen. Men når gruppen kommer til helt andre konklusjoner enn dem han selv mener er riktige, må han kjempe for de løsningen han vil ha - utenfor gruppen.

Holder på konklusjonen

Reidar Lien, som leder prosjektgruppen og som er styreleder for Bydrift Bergen, beklager at de ansatte trekker sin representant.

— Vi har hatt et godt samarbeid og hadde ønsket at det kunne fortsette. Jeg har forståelse for at de ansatte har andre synspunkter enn gruppens hovedkonklusjoner, men jeg tror det er lettere å få brakt frem det budskapet når man fortsetter i gruppen, sier Lien.

Han avviser at prosjektgruppen er politisk styrt.

— Da ville ikke jeg ha påtatt meg oppgaven med å lede gruppen.

— Ville de ansatte ha kunnet påvirke konklusjonene ved å fortsette i gruppen?

— Vi vil kanskje miste noen nyanser, men hovedkonklusjonene vil sannsynligvis bli de samme, sier Lien.

Han vil ikke kommentere BTs sak i går om gruppens konklusjoner. Her het det at gruppen heller mot å få park og vei, til sammen rundt 60 ansatte, overført til private aktører.

Hjelmeland legger ikke skjul på at det er denne konklusjonen som gjør det umulig for ham å fortsette.

— Vi havner i en gisselsituasjon, sier han.

UMULIG: En av prosjektgruppens konklusjoner er at områdene park og vei, til sammen rundt 60 ansatte, overføres til private aktører. Trond Hjelmeland legger ikke skjul på at konklusjonen gjør det umulig for ham å fortsette som ansattes representant i prosjektgruppen.
TOR HØVIK