– Slik det er i dag er kapasiteten sprengt på de tidene de vil kjøre. Men med større spredning på transporten kan vi øke kapasiteten noe, mener seksjonssjefen for regional utvikling i Jernbaneverket, Thoralf Otneim.

– Det er det vi ofte får høre fra den kanten og vi forsøker så langt det lar seg gjøre, men det er ikke realistisk i stor skala, repliserer Ole A. Hagen.

– En del av kriteriet for å være konkurransedyktig i dette markedet er å levere tidlig om morgenen. Da hjelper det lite å ønske seg andre kunder, sier Hagen. Han viser til at de opplever volumvekt hvert år. – Skal man bygge for fremtidens Bergen må det skje noe annet. Da holder det ikke med dagens terminalområde på Nygårdstangen, sier han.

Fra Jernbaneverket er beskjeden klinkende klar. – Å utvide terminalen på Nygårdstangen ut over dagens grenser har vi ingen planer om i det hele tatt, sier Thoralf Otneim.

– Det er snakk om å utnytte kapasiteten bedre. Han mener det er mulig å doble kapasiteten, men da kreves det ombygging av hele terminalen.