IT-og telefonavtalen kommunen utlyste våren 2008 hadde en verdi på mellom 150 og 170 millioner kroner, men hele anbudet ble stoppet etter lekkasjemistanker. To tidligere ansatte i Bergen kommune, en direktør og mellomleder er sammen med en innleid konsulent siktet etter opprullingen av teleskandalen i Bergen.

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne som har ledet etterforskningen, bekrefter overfor BT at etterforskningen deres er så godt som avsluttet.

— Jeg regner med å sende innstilling til statsadvokaten neste uke, sier Mevatne.

Han vil ikke si noe om hva konklusjonen er, men etter det BT forstår vil innstillingen være at det ikke tas ut tiltale. Politiet skal ikke ha funnet bevis for at det har vært bevisste lekkasjer fra en eller flere av de tre siktede til noen av leverandørene som var involvert i anbudet.

Kom for sent

Det var Bergen kommune som anmeldte saken til politiet i fjor vår etter at firmaet G-partner la frem en granskingsrapport. Granskerne fant det som sannsynlig at sensitiv informasjon om leverandørenes tilbud var lekket ut våren 2009.

Politiet tror også at det har vært lekkasjer. De utelukker imidlertid ikke helt at lekkasjene kan ha kommet fra en annen person enn de tre som har vært siktet i saken.

BT er kjent med at et av hovedproblemene for politiets etterforskning har vært manglende informasjon om hvem de sentrale aktørene hadde kontakt med i den mest kritiske delen av anbudsprosessen.

E-postene til sentrale ansatte ble sikret, men hverken kommunen eller granskerne sikret telefondata fra kommunens ansatte. Etter det BT får opplyst, mener politiet at kommunen kunne sikret disse sporene, men lot være. Da politiet kom inn i saken var det for sent å sikre telefondata for både kommunens telefoner og de tre siktedes mobiltelefoner.

Mevatne sier at det er umulig å vite hva telefonloggene ville gitt dem av informasjon.

— Men dette er personer som bruker telefonen flittig, for å si det slik, sier han.

At telefonsporene ville være helt vesentlige i jakten på lekkasjene, innså også granskerne i G-partner.

Noe av det første granskerne gjorde da de ble hyret inn, var å be om telefondata fra TDC, som leverte telefonitjenester til Bergen kommune. Men da henvendelsen kom, var det for sent. Det var i april at lekkasjene eventuelt skjedde, men det var kun telefonsamtaler fra etter 1. juni som kunne hentes frem.

**Les også:

Krever erstatning fra mellomlederen**

Kontaktet Økokrim

Selv om politiet først startet etterforskningen våren 2010, var de kjent med anbudssaken i Bergen lenge før den tid. Kommuneadvokat i Bergen Helge Strand bekreftet overfor BT at han allerede første uken i juli 2009 tok kontakt med Økokrim. Ifølge Strand var Økokrim ikke interessert i saken.

Alt tyder på at politiet kunne sikret telefonsporene som nå mangler, dersom Økokrim hadde gått inn i saken sommeren 2009.

Også Ole Bjørn Mevatne mener at dataene ville vært tilgjengelige på det tidspunktet. Han understreker at det første politiet gjør i en etterforskning vil være å sikre forgjengelige spor.

— Men vi må bare forholde oss til at denne informasjonen uansett ikke kunne fremskaffes da vi startet vår etterforskning, sier han.

Han understreker også at de tidligere granskingene har komplisert etterforskningen.

— Mye informasjon har vært tilgjengelig for de involverte. Vi er tredje instans som er inne og graver i det samme, sier Mevatne.

- Ikke veldig forundret

— Med forbehold om at BTs opplysninger er riktige, så er jeg ikke veldig forundret dersom konklusjonen er at saken henlegges, sier byrådsleder i Bergen Monica Mæland (H).

Hun mener at kommunen har gjort alt de kunne for å bringe klarhet i saken. Hun peker særlig på at kommunen på et tidlig tidspunkt prøvde å få politiet på banen.

— Vi tok kontakt med Økokrim. Da de ikke ville etterforske saken, ba vi selv om en ekstern gransking. Men verken kommunen eller granskingsfirma kan bruke de samme virkemidlene som politiet, understreker Mæland.

Hun sier at hun er spent på hva som er begrunnelsen for at saken blir henlagt.

— Jeg håper at politiet har gjort grundige undersøkelser, sier Mæland.

Hun understreker at dette også har vært en svært ressurskrevende sak for Bergen kommune.

— Fortsatt er det mange spørsmål vi ikke har fått svar på, og svarene får vi kanskje aldri.