Oppdrettsnæringen tar det ikke for god fisk at de er største synderen bak grønsken i Hardangerfjorden.

— Biologien i havet er komplisert og forklaringen på tilgroingen er sammensatt. Hardanger er et mulig problemområde, mens Bømlo som har mye oppdrett ikke er det, sier direktør for miljøpolitikk Aina Valland i Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL),

— Jeg bestrider ikke påstandene om at næringen står bak halvparten av den nitrogentilførselen til fjorden. Men det er likevel mange faktorer som påvirker algeoppblomstring. Det er derfor viktig med mer kunnskap og forskning rundt dette.

— SFT mener dere har plikt til å finansiere nye undersøkelser som kan gi mer kunnskap om dette. Er dere klare til å ta den finansieringen?

— Det vil jeg ikke konkludere med. Men jeg vil påpeke at næringen allerede er pålagt å foreta en rekke undersøkelser rundt anleggene, sier Valland.

— Ser du noe næringen kan bidra med?

— Gode lokaliteter med god kvalitet på vannet. Det er i næringens egen interesse, sier miljødirektøren.