Politimester Geir Gudmundsen trakk frem Monika-saken spesielt da han mandag møtte pressen for å snakke om kriminalitetsutviklingen i året som gikk.

— Tilliten er svekket

Han omtalte mediedekningen, og de mange varslersakene som har oppstått i kjølvannet av saken, som krevende for hele politidistriktet.

— Vi må erkjenne at tilliten til politiet er svekket som følge det som er fremkommet i mediene om Monika-saken. Jeg håper vi kan gjenreise tilliten, først og fremst ved å løse saken, men også gjennom godt politiarbeid på alle andre områder, sier politimesteren.

- Er dette en erkjennelse av at politiet har gjort feil i Monika-saken?

— Nei. Vi må nesten avvente Spesialenhetens etterforskning og Riksadvokatens arbeidsgruppe sine konklusjoner før jeg kan si noe om det. Det ber jeg om forståelse for.

- Var det riktig å henlegge saken?

— Akkurat det spørsmålet er noe både Spesialenheten og Riksadvokatens arbeidsgruppe ser på. Jeg tror det er helt riktig av meg å avvente kommentarer til mediene inntil det foreligger en konklusjon derfra, sier han.

Vil ikke svare

På spørsmål fra BT ønsket Gudmundsen heller ikke å gå inn på de mange kritiske spørsmålene som er fremkommet i kjølvannet av pågripelsen av en 32 år gammel mann.

— Det er vanskelig for meg å svare på det uten å diskutere realitetene i det dere i pressen har skrevet. Det kan jeg ikke gjøre nå, sa politimesteren.

Det er ventet at Spesialenheten og Riksadvokatens arbeidsgruppe vil komme med sine konklusjoner i løpet av februar måned.

Tre politifolk har fått status som mistenkt av Spesialenheten, som har i mandat å avgjøre om polititjenestepersoner har gjort seg skyldige i straffbare forhold i forbindelse med arbeidet med Monika-saken.

Etterforskningen ble formelt henlagt som et selvdrap i august 2012. To år senere ble saken gjenåpnet på begjæring fra jentens mor.

I oktober i fjor ble morens tidligere samboer (32) pågrepet og siktet for å ha drept den åtte år gamle jenten. Han nekter straffskyld.