— Jeg håper at avgjørelsen er tatt av byråkrater i departementet, og ikke er uttrykk for miljøvernministerens syn. Hvis det er tilfelle, opptrer statsråd Børge Brende feigt, mener Hordalands-representanten.

Sist uke skrev Sortevik brev til Brende der han ba statsråden se nærmere på risikoanalysene som ligger til grunn for avgjørelsen til fiskeriminister Svein Ludvigsen om nedleggelse av det statlige Fedje-depotet. Frp-representanten ba også Brende vurdere videreføring av oljeverndepotet for å opprettholde en høyere miljømessig sikkerhet mot en mulig naturkatastrofe i denne kystregionen. Mongstad-Sture er Europas nest største oljehavn.

Sist lørdag skrev BT at Kystverket og ansvarlig statsråd Svein Ludvigsen mener private aktører i Mongstad-Sture-området har god nok beredskap til å håndtere en akutt forurensningskrise i regionen. Sortevik stiller seg undrende til argumentet, og ber Brende svare på om private aktørers egne ressurser kan regnes med når det offentlige vurderer sin egen oljevern-beredskap.

Som et ledd i omleggingen av oljevernberedskapen, skal det eksisterende depotet i Bergen flyttes nordover til Hjeltefjorden.

Fylkesordfører Gisle Handeland (Ap) er opprørt over flyttingen av Fedjedepotet og har kommende fredag invitert kommunene i Nordhordland, Statoil Mongstad, Norsk Hydro og flere andre instanser til et møte om saken.