Statsadvokatene i Hordaland mener en 34 år gammel mann forsøkte å knivdrepe to bulgarere utenfor puben Finnegans i Bergen sentrum i august i fjor, og har nå tatt ut tiltale.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern når rettssaken kommer opp til høsten, skriver Bergensavisen.

— Er utilregnelig

I vinter konkluderte to rettsoppnevnte sakkyndige med at 34-åringen var psykotisk da han påførte to jevnaldrende menn livstruende knivskader. Dermed kan han ikke idømmes ordinær straff.

— Det blir likevel en straffesak, hvis statsadvokaten kommer til at det skal tas ut tiltale. Men hvis psykiaternes konklusjon skal legges til grunn, kan han ikke dømmes til fengselsstraff. Det som eventuelt blir aktuelt da, er å be om at siktede overføres til tvungent psykisk helsevern, sa politiets påtaleansvarlig, Janne Heltne, da hun kommenterte de sakkyndiges konklusjon i forrige måned.

- Stukket i hjertet

34-åringen ble tatt i Oslo natt til lørdag 10. august, med grunnlag i blant annet overvåkingsbilder og vitner som hadde sett den mistenkte.

Han nektet skyld, og ville heller ikke forklare seg for politiet da han i midten av august i fjor ble fremstilt for varetektsfengsling.

To menn på henholdsvis 33 og 34 år, ble fraktet til Haukeland etter å ha blitt knivstukket. Den eldste av dem skal ha blitt rammet i hjertet.

— Blodig masseslagsmål

Vitner beskrev hendelsen som et blodig masseslagsmål. En ordensvakt ble også rammet av kniven, men han ble berget av en stikksikker vest, og ble ikke fysisk skadet.

Ytterligere to menn i 30-årene er blitt pågrepet i knivstikkingssaken, en nordmann og en utenlandsk mann.

De ble begge siktet for medvirkning til legemsbeskadigelse. Saken mot den utenlandske mannen er henlagt som intet straffbart forhold.