I dag skal bystyrets komité for helse og sosial ta stilling til hvordan Bergen skal avslutte handlingsplanen for eldreomsorgen. De siste detaljene i et fellesforslag finpusses i dag, men det er likevel klart at byrådet lider nederlag på flere punkt. Byrådet foreslo å stenge Fyllingsdalen sykehjem når det nye sykehjemmet i Løvåsen står ferdig. Et bredt flertall pålegger byrådet å komme tilbake med forslag om fremtidig bruk av bygget.

Flertallet vil heller ikke stenge Nykirkens alders— og sykehjem som foreslått. Betesda aldershjem kan tas i bruk som bofellesskap for aldersdemente. Florida sykehjem, som byrådet vil stenge, kan bli ny spesialinstitusjon i grenselandet mellom sykehus og sykehjem.

Avtalen med private Hatlestad eldresenter med 55 plasser blir oppsagt, som foreslått, med Frps støtte. Parti har tidligere har kjempet for Hatlestad.

SVs Ragnhild Hedemann er fornøyd med det brede flertallet om eldreomsorgen: - Vi viser med dette at kommunen ikke kan spare penger på bekostning av byens pleietrengende, sier Hedemann.