Den nedsarvede, lett forslummete handlegaten skal omsider rustes opp etter mange år i bakevjen.

Huseierne, Statens vegvesen Hordaland og Bergen kommune er blitt enige om å legge granittheller med varmekabler under gjennom hele gaten.

Eller rettere sagt nesten hele gaten. For verken Kløverhuset eller Svaneapoteket (eid av Geir Hove og Tom Rune Pedersen), Vestrheim Eiendom (Strandgaten 19, Bjørnegården og Dalegården) eller Sverre Valeur (Strandgaten 7) blir med.

Langs disse bygningene blir det derfor betongheller isteden. Helhetsinntrykket skal likevel bli bra, mener de prosjektansvarlige.

300.000 for Hove

Idéen om granitt på fortauene ble fremmet i 1998. For å få med offentlige myndigheter på planen, var idéen at huseierne skulle betale mellomlegget mellom granitt og betong samt utgiftene for varmekabler.

Dersom alle var blitt med, ville det kostet huseierne til sammen ca. 1,9 millioner kroner for granitten. Ut fra antall kvadratmeter foran Svaneapoteket og Kløverhuset ville investeringen for Hoves og Pedersens selskaper blitt henholdsvis ca. 170.000 og 130.000 kroner.

I tillegg kommer varmekabler under til ca. 1,3 millioner for hele gaten.

Spesialbrostein i kjørebanen

Investeringene vil gi gaten en enorm ansiktsløftning. Planen er å inndra parkeringsplassene slik at fortauene kan utvides til fem meters bredde gjennom hele gaten.

På fortauene blir det lagt lys granitt fra Kina med varmekabler i tre meter bredde under.

Den første delen av gaten, fra Torgallmenningen til og med Beyer, er kun åpen for busser og drosjer i retning Torget. I kjørebanen i denne delen av gaten blir det spesialbrostein i granitt som er dobbelt så stor som vanlig brostein.

Her blir fortauskanten bare to cm. høyt. Tanken er at folk skal kunne krysse frem og tilbake over veien der de vil, siden det blir lite trafikk her.

Ferdig til jul 2002

Kjørebanen i resten av gaten får vanlig brostein og normal fortaushøyde. Gaten blir fortsatt enveiskjørt i to felt og åpen for vanlig trafikk bort til Christian Michelsens gate som nå.

Det blir også satt opp lysmaster med muligheter for flagging på begge sider gaten.

Første byggetrinn frem til og med Beyer er planlagt ferdig til Festspillene neste år. Resten skal være ferdig til desember.

Arkitektgruppen Cubus AS har utviklet prosjektet, og landskapsarkitekt Arne Sælen er prosjektansvarlig.

NYE STRANDGATEN: Slik ser Arkitektgruppen Cubus AS for seg inngangen til Strandgaten når den er ferdig mot slutten av neste år. Hensikten er blant annet å få en mer naturlig og innbydende overgang mellom Torgallmenningen og Strandgaten. (Med forbehold om små justeringer i det endelige resultat.)
Tegning: Arkitektgruppen Cubus