• Hordaland politidistrikt får tydeligvis vondt av å snakke om Geir Sæleviks sak, hevder advokat Arvid Sjødin. Politiet svarer ikke lenger på brev eller telefonhenvendelser fra ham.

— Det er så tragisk at det nesten er morsomt, sier en hoderystende Arvid Sjødin.

Konfliktens kjerne er politiets ønske om å avvise erstatningskravet fra Geir Sælevik. Forrige mandag tok Sjødin telefonisk og skriftlig kontakt med politijuristen som har skrevet begjæringen. Politiet hevder erstatningskravet er fremsatt for sent, fordi saken ble henlagt for flere år siden.

— Mitt enkle spørsmål var hva en da skal kalle den frikjennende henleggelsen Riksadvokaten gjorde i mai i år. Hvilket juridisk belegg har Hordaland politidistrikt for å si at det ikke er den som endelig avslutter saken? undrer Sjødin.

Blir oppgitt av Sjødin

Politijuristen svarte ikke på brevet. I stedet ble det oversendt førstestatsadvokat Walter Wangberg, som behandler erstatningssaken for påtalemyndigheten. Det samme skjedde med et brev til politiinspektør Harald Bilberg, hvor Sjødin oppfordrer ham til å forklare Wangberg hvorfor han i et notat omtaler Sælevik som siktet, selv om politiet hevder Sælevik aldri har hatt slik status.

Wangberg legger ikke skjul på at han er lei av Sjødins nitide spørsmål.

— Jeg blir oppgitt av å høre dette. Sjødin må henvende seg til Sunnhordland forhørsrett, og ikke drive en prosess på siden av saksbehandlingen slik han her prøver på, sier førstestatsadvokaten, som har opplyst Sjødin om at han kun forholder seg til saksdokumentene, og ellers avventer rettens kjennelse.

Forberedt på kritikk

Det samme gjør politiinspektør Harald Bilberg.

— Jeg har ikke noe med å gripe inn i førstestatsadvokatens håndtering av denne saken. Men når det er sagt, så synes jeg det er fint at etterforskningen blir belyst i en erstatningssak. Det kan dessverre skje at vi begår urettferdigheter i vår etterforskning, og jeg er også forberedt på å ta den kritikken som måtte komme der, sier Bilberg.

Arvid Sjødin er oppgitt, men slett ikke overrasket over at han ikke får svar fra politiet.

- Akkurat som før

— Dette er bare påtalemyndighetens måte å opptre på. Politijurister og statsadvokater er vaksinert mot å innrømme feil, sier Sjødin, og får støtte av sin klient.

— Jeg har i mange år vært vant til å måtte vente opp mot 20 måneder på svar fra politiet, så dette er helt i tråd med deres tidligere praksis. Det er på denne måten de har trenert saken min i så mange år. Men de ansvarlige skal til slutt få stå til ansvar for sine gjerninger i retten, slår Geir Sælevik fast.