Påtalemyndigheten mener «Sleipner»-kaptein Sverre J. Hagland gjorde feil på feil i minuttene før det smalt ulykkeskvelden for tre år siden. Likevel mener aktoratet at det får holde med en betinget dom og to års prøvetid.

— Kapteinen vil uansett måtte leve med det som har skjedd resten av sitt liv, forklarte Stolt Nielsen.

Kapteinen er tiltalt for med uaktsomhet å ha voldt sjøskade. Maksimalstraffen er tre års fengsel.

- Feil på feil

— Dette handler om ansvarsplassering mer enn noe annet. De som frakter mennesker langs kysten, må være kjent med det absolutte aktsomhetskravet. Dette gjedler hurtigbåtnæringen og dette gjelder navigatørene, fortsatte han.

Tidligere i dag innledet aktor sin prosedyre med å understreke at saken dreier seg om mye mer enn uoppmerksomhet i noen få sekunder.

— Dette var ingen øyeblikksfeil. Det ble gjort flere feil som fikk utvikle seg over tid, og som hver for seg var uaktsomme, slo Stolt-Nielsen fast.

Her er listen over hva påtalemyndigheten mener gikk galt i minuttene før «Sleipner» havnet på Store Bloksa.

  • Allerede da kaptein Sverre J. Hagland la fra kai, begikk han den første tabben. Farten skulle vært redusert til 20 knop under de rådende bølgeforholdene, ifølge aktor.
  • Seilasen burde vært planlagt bedre, slik at overstyrmann Olav Skjetne fullt ut kunne være behjelpelig. Kommunikasjonen var for dårlig, slo Stolt-Nielsen fast.
  • Hagland skulle ha brukt navigasjonsutstyr for å måle avstanden til land. Det gjorde han ikke.
  • Han burde brukt gyro-kompass for å fastsette nøyaktig hvor «Sleipner» burde svinge.
  • Han skulle vært uhyre årvåken i forhold til Hårskru lykt. Fyret var i realiteten det eneste holdepunktet så lenge radarskjermen var blank.

HSDs tur

Senere i dag legger aktor Stol-Nielsen ned påstand for HSD.

HSD er tiltalt for at de ikke har utarbeidet opplæringsplan for alt fra navigasjon til evakuering og trening i å føre båten. Selskapet er også tiltalt for manglende rutiner for å avsløre feil ved øvelser.

I RETTEN: Sverre Hagland forklarer seg i Sunnhordland tingrett.
TEGNING: HEGE GUNDERSEN