Stortingsrepresentant Henning Warloe innrømmer sporadisk bruk av narkotiske stoffer, men nekter for å ha betalt for det.

Han erklærte derfor delvis straffskyld da rettssaken mot ham ble innledet mandag morgen.

Politiet mener den tidligere Høyre-byråden i Bergen både har brukt og kjøpt ecstacy, amfetamin og GHB i perioden 2008 til 2012.

— Nytt stor tillit

Politifullmektig Anja Perminov Stenersen la ned påstand om betinget fengsel i 26 dager samt en bot på 10.000 kroner i sin prosedyre, og gikk kort gjennom forhold hun mener taler for en strengere straff.

— Han har hatt en høyt ansett stilling i den lovgivende makt, og nytt stor tillit i folket. Det må stilles strengere krav til stortingsrepresentanter, sa Stenersen.

Henning Warloe sa i sin forklaring at han kun har blitt tilbudt narkotiske stoffer, uten å ha ytt noe vederlag.

Hun viste til at narkotika vanskelig kan brukes over en så lang periode som tre og et halvt år, uten at det også har vært erverv.

- Bør ikke straffes strengere

Warloes forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit, mener det ikke finnes rettslig grunnlag for å hevde at stortingsrepresentanten har ervervet ulovlige stoffer.

Han reagerer også på at aktor mener Warloe bør straffes strengere enn vanlige borgere fordi han er stortingsrepresentant.

— Ville man ha straffet en advokat eller en dommer strengere enn en annen borger om han brukte narkotika? Langt ifra, sa Lyngtveit.

— Det kunne fått konsekvenser for jobben, men det er noe annet, sa han videre.

- Tragedie for Warloe

Lyngtveit mener betinget fengselsstraff uansett er en for streng reaksjon, og mener bot i størrelsesorden 8-10.000 kroner vil være mer passende.

Han la ned påstand om frifinnelse for tiltaleposten som omhandler erverv av narkotika.

Fra før har Warloe erkjent straffeskyld for den andre posten, altså bruk av narkotiske stoffer.

— For Henning Warloe har dette vært en eneste stor tragedie for ham og hans nærmeste, sa forsvareren.

MÅ SVARE FOR SEG: Henning Warloe (H) avviser å ha kjøpt narkotika. Stortingspolitikeren samtykket ikke til fotografering da rettssaken mot ham tok til mandag morgen. Dette bildet er tatt i Stortinget. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND