Det er den klare meldingen toppledelsen fikk med fra styremøtet i helseforetaket i går ettermiddag.

Styreleder Ranveig Frøiland og hennes styrekolleger tåler ikke å se røde tall i årets regnskap for sykehusdriften på Haukeland og på Voss.

— For en virksomhet med et budsjett på fem milliarder kroner, er 100 millioner kroner småpenger. På fem måneder bør det være mulig å få satt i verk sparetiltak som gir nødvendig effekt, understreker Frøiland til BT.

Bekymring

Det var et svært bekymret styre som lyttet til administrerende direktør Anne Sissel Faugstads forklaringer på at sparetiltakene som det forrige styret vedtok i vinter ikke har virket som forventet.

Målet har vært at aktiviteten på sykehusdriften skal ned på nivået den var i fjor.

Men til nå har ikke det skjedd.

— Det tok litt tid før de enkelte overleger og seksjonsoverleger forsto alvoret i situasjon, innrømmet fungerende administrerende direktør, Anne Sissel Faugstad da hun svarte på et mange ulike spørsmålene fra styremedlemmene om hva som er gått galt.

— Jeg føler meg ikke beroliget, sukket styremedlem Sigurd Hille.

— Det må gå, men vi kom vel sent i gang, innrømmet styreleder Frøiland

Falkeblikk

Nå har foretaksledelsen utarbeidet en spareplan som den forsikrer om skal få en effekt på 200 millioner kroner innen årsskiftet.

Planen innebærer blant annet omfattende innstramminger på vikarbudsjetter og innstramminger i pasientbehandlingen. De som har rett på nødvendig helsehjelp skal prioriteres først. Pasienter med mindre alvorlig lidelser må vente lenger.

Styret godtar planen. Men flere styremedlemmer ga klart uttrykk for at de hadde ønsket at tiltakene hadde vært mer konkrete.

Og nå vil styret følge pengebruken i Helse Bergen med falkeblikk måned for måned.

  • Det blir mye pengeprat på styremøtene fremover, lovet styreleder Frøiland.

Anne Sissel Faugstad, fungerende administrerende direktør