• Jeg har ikke lyst til å dra dit. Det er ikke sikkert de andre har lyst heller. Det sa den hovedtiltalte da rettsmøtet startet torsdag morgen.

GARD STEIRO MARIT HOLM BJARNE KVAM gard.steiro@bt.no

Han gjorde det klart at han ikke ønsket å delta på rettens åstedsbefaring.

Det var advokat Oscar Ihlebæk som ba om at åstedsbefaringen ble fremskyndet til fredag. Ihlebæk mente at det ville være enn fordel å se Åsamyrane 283 før de to siste tiltalte skal forklare seg.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby motsatte seg en slik fremskynding. Han mente det ville være uheldig at de tiltalte fikk se åstedet før de avga forklaring.

Byrettsdommer Gunnar Torkildsen vil vurdere spørsmålet i dag. Han har bedt politiet forberede transport til åstedet allerede fredag morgen.