MARIT HOLM

Begrunnelsen er at tomten som de attraktive eldreleilighetene er bygget på, i sin tid ble solgt fra Bergen kommune til under markedspris. Kommunen subsidierte altså dette bestemte boligprosjektet.

Eldreleilighetene, som har en solrik, usjenert beliggenhet og en av byens desidert flotteste utsikter, ble bygget av De eldres boligspareklubb Landås/Natland. Denne boligspareklubben har til formål «å fremme utbygging av selveiendehusbankfinansierte eldreboliger til kostpris». Medlemmene i boligspareklubben må være fylt 50 år, og leilighetene skal tildeles etter ansiennitet.

Lav prisvekst

Da leilighetene stod ferdige i 1993, kostet de fra 800.000 til over 900.000 kroner. Ved videresalg har prisen vært regulert: Man har tatt utgangspunkt i det førstegangskjøperne betalte, og justert i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås totale byggekostnadsindeks for denne type bygg.

I boligmarkedet forøvrig har prisveksten som kjent vært formidabel. I søknaden til kommunen om å få opphevet prisreguleringen, skriver De eldres boligspareklubb Landås/Natland at regelverket nå virker urimelig. Overdragelse av leiligheter til medlemmer som står på venteliste har nærmest stoppet opp. Beboere som ønsker å flytte har ikke råd til det, og arvinger velger å beholde boligene fordi de ikke får selge til markedspris.

— Ingenting å klage over

Men Bergen Bygg og Eiendom (BBE) synes ikke at boligspareklubben har noe å klage over. BBE mener tvert imot at den forskjellen i prisutviklingen i Sameiet Montana Terrasse og boligmarkedet for øvrig, er et tegn på at prisreguleringen fungerer etter hensikten.

— Samtlige seksjonseiere var kjent med prisreguleringsklausulen før de kjøpte leilighetene sine. Således burde det fremgå forholdsvis klart at dette ikke var et egnet prosjekt å kjøpe seg inn i, dersom man var opptatt av å få avkastning på kapitalen som ble investert i boligen, heter det i saksutredningen fra BBE.

Fagetaten mener også at en opphevelse av prisreguleringen vil innebære at boligspareklubbens formål ikke lenger kan oppfylles.

Boligspareklubben er sterkt uenig i BBEs saksutredning, og mener blant annet at det ikke er riktig at de fikk tomten til kostpris. Saken sendes nå videre til bystyret, og vil mest sannsynlig bli behandlet der i desember.