Den rettsoppnevnte dommerkommisjonen på Malta er nå ferdig med sin gjennomgang av hvordan myndighetene håndterte dødsfallet til den 14 år gamle Line Marie Andersen, som døde på ferieøyen natt til 2. august. Kommisjonens har sendt rapporten over til lilleputtstatens Attorney General, som tilsvarer den norske riks— og regjeringsadvokaten.

— Påtalemyndigheten går nå gjennom bevismaterialet og konklusjonene i rapporten for å se om det er nødvendig å komme med noen reaksjoner overfor de involverte, sier juridisk rådgiver Antoinette Micallef ved Attorney General's Office.

Bergens Tidende har bedt om innsyn i granskingsrapporten, men har hittil fått blankt avslag.

— Rapporten er foreløpig unndratt offentlighet, sier Micallef.

Hun ønsker ikke å si noe til BT verken om hva som kommer frem i rapporten eller hvorfor den blir holdt hemmelig.

— Så lenge rapporten ikke er offentlig, kan jeg ikke gå inn på hvilke konklusjoner kommisjonen er kommet til, sier Micallef.

En del av årsaken til hemmelighetskremmeriet kan være at rapporten trolig inneholder massiv kritikk mot måten både politi og helsevesen håndterte det tragiske dødsfallet. Ifølge maltesiske journalister omtales dødsfallet hos maltesiske myndigheter som «Den store PR-katastrofen.»

Bakgrunnen er blant annet at maltesisk politi i starten hevdet at Line Marie hadde tatt ecstasy før hun falt om og slo hodet. Det førte til skandaleoppslag i både norsk og maltesisk presse. Et annet spørsmål er hvorfor legene på St. Luke's Hospital ikke umiddelbart oppdaget at Line Marie hadde kraniebrudd og hjerneblødning.

Helsedepartementet har utarbeidet en egen rapport om hva som skjedde, men også denne blir holdt hemmelig så lenge påtalemyndigheten evaluerer hovedrapporten.

Familien til Line Marie har ikke tatt noe initiativ overfor myndighetene på Malta for å få innsyn i rapporten.

— De ønsker å få lagt denne saken bak seg, forteller Dag Gaassand, som i hele den tunge tiden i høst har fungert som familiens talsmann.