— Jeg kan ikke kommentere en sak der det er tatt ut stevning. Dette var en sak som oppsto før min tid også, sier overformynder Marianne Karlsen.

- Plikt til å beskytte klient

— Arvingene og advokaten deres mener dere har brukt taushetsplikten til å beskytte dere selv?

— Jeg kan ikke kommentere denne saken, men generelt så er det ikke slik at pårørende automatisk har innsyn. Vi har en plikt til å beskytte klientene; i noen tilfeller også mot pårørende. I vanskelige saker synes vi det er helt greit at Fylkesmannen kommer med sin vurdering, sier hun.

— At Fylkesmannen ga arvingene innsyn tar de som et tegn på at Overformynderiet gikk for langt i å nekte innsyn?

— Jeg kan ikke gi meg inn på denne enkeltsaken. Men generelt så fremgår det av loven at bare sakens parter har innsynsrett. Når saken gjelder samtykke til salg av fast eiendom, vil «part» være den hjelpetrengende som vedtaket retter seg mot. Det er altså kun denne som er part i henhold til forvaltningslovens regler. Også andre regler begrenser innsynet.

- Svært strenge lover

— Når man her ser hvor streng loven er, synes det vel åpenbart at vi ikke prøver å «gjemme oss» bak reglene om taushetsplikt, sier hun.

— Arvingene og advokaten deres sier også at de er blitt møtt av en nedlatende holdning av Overformynderiet?

— Jeg kjenner ikke Bergen Overformynderi igjen i den påstanden. Men hvis noen mener det, må jeg få tilbakemelding om det så vi eventuelt kan ta det opp internt, sier hun.

Heller ikke kommuneadvokaten vil kommentere saken nå.