Begge begrunner dette med at saken er behandlet i partiets organer som personalsak.Natås presiserer også at saken ble behandlet i lukket styremøte 22. januar.

Les også: — Slutter i jobben om Natås kommer tilbake - Kjent for ledelsen