— Jeg kjenner ikke én eneste som ønsker å kjøpe til den prisen som er presentert, sier kapteinløytnant Rolf Ledal.

Han er en av beboerne i forsvarsboligene like ved Haakonsvern. I likhet med de andre leietakerne har han fått tilbud om å kjøpe til verditakst - uten konkurranse på det åpne markedet.

Mose, fukt og råte

Men forsvarsbygg, som eier de soppinfiserte boligene, kan bare glemme å få Rolf Ledal til å slå til på kjøpet.

— Taksten er satt altfor høyt. Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til sopp- og råteskadene. Kjellerne er fulle av fukt, og vedlikeholdet har vært mildt sagt mangelfullt, sier Ledal.

Han er områdetillitsvalgt for Befalets fellesorganisasjon på Vestlandet og tidligere leder for velforeningen i Gors vei, der han tar BT med på en rundtur.

— Se her, sier han, og peker på noen av de 54 boligene som skal selges.

— Det er grønske og mose på veggene. Takrennene er gjengrodd. Malingen har flasset helt av mange steder. Takmøner og bord er pill råtne, kjellerne er fulle av muggsopp, og det mangler drenering. Det kommer til å koste dyrt å renovere her, sier Ledal.

Hans leilighet har et boareal på 86 kvadratmeter, og har fått en verditakst på 1,16 millioner kroner - til tross for store fuktproblemer i kjelleren.

For vel et år siden installerte han en kondensfjerner for å bøte på problemet. I løpet av denne tiden har han kunnet tømme apparatet for 520 liter vann.

— En av naboene som har hatt virkelig store muggproblemer, fikk gjort en ny taksering. Den endte 150.000 kroner under opprinnelig takst, sier Ledal.

Han krever at det blir gjort en ny vurdering av leilighetene, og at det blir tatt skikkelig hensyn til de store manglene som finnes.

- Skippertaks-vedlikehold

Seks av leilighetene skal Forsvaret beholde, og de er under full renovering nå. Ifølge oberstløytnant Rune Røen, markedssjef i forsvarsbygg, koster dette arbeidet 400.000-500.000 kroner per bolig.

— Blir ikke dette urimelig dyrt hvis man først skal betale 1,2 millioner for en leilighet, og deretter en halv million for full renovering?

— Nei, det er ikke sikkert det er for mye for en bolig med god beliggenhet, sjøutsikt og stor tomt. Mange kan dessuten gjøre en del av oppussingen selv, slik at det blir billigere, sier Røen.

— Hvorfor har dere ikke vedlikeholdt bedre? Det ville jo gitt Forsvaret mer penger i kassen når boligene skal selges?

— De fleste er totalrenovert i 1989 eller 1990, og de siste ble ferdig renovert for bare tre år siden. Men jeg skal ikke stikke under en stol at mange kunne vært bedre vedlikeholdt. Dette arbeidet har vært preget av skippertaksmentalitet, sier Røen.

Ledal mener forsvarsbygg overhodet ikke har tatt oppgaven med vedlikehold alvorlig, slik de er pålagt som huseier.

— Vi har brukt mye tid og penger på vedlikehold som egentlig var Forsvarets ansvar, sier Ledal.

I løpet av august går fristen ut for dem som ønsker seg å benytte seg av forkjøpsretten. Hvis leietakeren ikke slår til, åpnes muligheten for andre ansatte i Forsvaret. Hvis heller ikke det fører til salg, havner boligen på det åpne markedet.

VIL IKKE HA: Kapteinløytnant Rolf Ledal mener taksten på de soppinfiserte forsvarsboligene er altfor høy. - Jeg kjenner ingen som vil kjøpe, sier han.<br/>Foto: TOR HØVIK