KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bergens-tidende.noBare 46 prosent av sisteårsstudentene på førskolelærerutdanningen er sikre på at de ville jobbe i barnehage.Det viser en undersøkelse gjort våren 2000 blant et representativt utvalg av norske førskolelærerstudenter. Undersøkelsen er utført for Norsk Lærerlag. — Mister motet Dårlig lønn, lav status og en tøff hverdag med mange småbarn, skremmer bort studentene, mener Norsk Lærerlag. De etterlyser en utdanning med mer praksis for å forberede studentene på jobbhverdagen. - Mange mister motet i løpet av utdanningen. De hører mye negativt om arbeidet i barnehage, og søker seg gjerne til grunnskolen når de er ferdig å studere, sier Laila Brith Josefsen i førskolelæreravdelingen i Norsk Lærerlag.Bergens Tidende skrev nylig om nedgangen i søkning til utdanningen. På de fire siste årene har søkningen gått ned med 65 prosent. - Studentene får sjokk - I dag er det for lite praksis i løpet av studiene. Studentene bør tidlig få se hvordan hverdagen blir, ellers får de sjokk. Det bør også fokuseres bedre på at barnehagen er en spennende arbeidsplass med mange muligheter, sier Josefsen.Tall viser også at mange av dem som bestemmer seg for å jobbe i barnehage, etter hvert ønsker seg bort. Ti år etter endt utdannelse er det bare 56 prosent av førskolelærerne som fremdeles holder ut. Resten har gått over i andre jobber. Mange ufaglærte Førskolelærerflukten fører til at ufaglærte fyller jobbene. I private barnehager er det 22 prosent ufaglært personale i de stillingene der det skulle vært førskolelærere. I kommunale barnehager mangler 11 prosent av styrerne og 18 prosent av de pedagogiske lederne høyskoleutdanning.- Det finnes mye dyktig ufaglært personale i barnehagene. Men de trenger førskolelærere som veiledere, og mange gir også uttrykk for at de føler behov for støtte fra faglært personale, sier Laila Brith Josefsen.

Fakta/flukt fra barnehagene * Søkningen til førskolelærerutdanningen har gått ned med 65 prosent de siste fire årene. * En tøff hverdag med krevende småbarn, dårlig lønn og lav status skremmer studentene bort.* Det mangler i dag 3000 førskolelærere i norske barnehager, mener Norsk Lærerlag.* Stortinget har slått fast at det skal være full barnehagedekning i 2003.

— For slitsomt Legger ned studieplasser

VIL SKIFTE YRKE: - Jeg kan vanskelig tenke meg å jobbe i barnehager et helt yrkesliv. Det blir for slitsomt sier førskolelærer Trine Merete Vikebø.