Forsikringsselskapet begrunner avgjørelsen med at det ikke foreligger rettslig pålegg om heving fra noen lovlig myndighet, og at selskapet av den grunn ikke kan dekke utgiftene en heving vil koste.

I tillegg vurderer selskapet en heving som teknisk vanskelig. De tekniske utfordringene knyttet til en heving har vært vurdert av London Offshore Consultants (LOC). Deres konklusjoner er at fartøyet ligger på 1.100 meters dyp i et havområde som er utsatt for vanskelige vind-, bølge— og strømforhold.

Det største havdypet som noe skip tidligere er blitt hevet fra er ca. 600 meter. Dette skipet var mye mindre og lettere enn «Bourbon Dolphin».

Det enorme vanntrykket på så store gjør operasjonen ekstra vanskelig.

«Bourbon Dolphin» kantret 12 april under ankerhåndtering for riggen «Transocean Rather» 85 nautiske mil (157 kilometer) nordvest for Shetland. Tre dager senere sank fartøyet. Av mannskapet på 15 ble sju berget, tre ble funnet døde og fem fulgte trolig skipet til bunns.

HM COASTGUARD