Kystverket går inn for at vraket av den tyske ubåten U-864, som ligger utenfor Fedje i Hordaland, skal dekkes til. Kystverket konkluderer med at det kan være inntil 60 tonn kvikksølv ombord, og at denne lasten sannsynligvis ligger i kjølen.

I 2006 anbefalte Kystverket at vraket burde dekkes til, og i denne runden har de sammenlignet tildekkingsalternativet med hevingsalternativer. Det Norske Veritas har utredet hevingstilak for Kystverket.

Alternativene er blant annet vurdert etter sikkerheten til de som skal utføre operasjonen, forurensing på lang og kort sikt og i hvilken grad operasjonen faktisk er gjennomførbar og muligheten for å gjennomføre den på en sikker måte.

Les hele Kystverkets rapport her.

Les også: — En trist dag

- Større risiko ved heving

Kystverket har gjort følgende vurderinger:

  • Når det gjelder risiko for personell, konkluderer Kystverket med at det er mindre sikkerhetsrisiko ved tildekking enn ved heving.
  • Når det gjelder langvarig forurensing mener Kystverket at begge tiltakene er effektive tiltak mot kvikksølvforurensing.
  • Under operasjonen og når det gjelder forurensing på kort sikt, forventer Kystverket at heving vil gi mer spredning av kvikksølv. Ved heving understreker også Kystverket at det er større risiko for uønskede hendelser underveis.

Holder i 3400 år

På bakgrunn av disse faktorene, konkluderer Kystverket med at tildekking er bedre enn heving. Kystverkets beregninger viser at det vil ta 3400 år før det kommer kvikksølv gjennom tildekkingslaget. Beregningen forutsetter at et 100 cm tykt isolasjonslag (sand eller liknende) legges over det 30 000 m2 store kvikksølvforurensede området, skriver Kystverket i sin rapport.

— Den tekniske evalueringen har vist at tildekkingsalternativet er et bedre miljøtiltak enn hevingsalternativet. Det er også større sannsynlighet for en vellykket gjennomføring, sa Carl Erik Høy-Petersen fra Det Norske Veritas under pressekonferansen.

Kystverket konkluderer med at begge alternativer er gjennomførbare, men at det er størst sannsynlighet for en vellykket gjennomføring og minst risiko for forurensing ved tildekkingsalternativet.

Tildekking vil være nødvendig, både dersom vraket heves og dersom tildekking velges som eneste alternativ. Dersom vraket heves, vil behovet for tykkelsen på tildekkingen mindre.

Fire ganger så dyrt

— Begge alternativer er gjennomførbare, og begge gir ønskede miljøeffekter. Det vi har lagt vgjørende vekt på, er risikoanalyser, som skal være førende for vår gjennomføring, sa Kystdirektør Kirsti Slotsvik under pressekonferansen.

Når det gjelder hevingsforslaget, har Kystverket en kontraktsum på 93 millioner Euro, noe som med dagens valuta vil si nesten én milliard norske kroner.

— Tildekkingsalternativet har ikke vært ute på anbud på samme måten, men vi har et anslag på ca 250 millioner norske kroner fra i fjor. Jeg vil understreke at pris har ikke vært et tildelingskriterie, sa Slotsvik.

- Et veldig godt grunnlag

Fiskeriminister Helga Pedersen mottok og takket for Kystverkets rapport.

— Med de ressursene som er nedlagt, tror jeg trygt vi kan si at U-864 er det vraket som er best utredet gjennom norsk historie. Det er veldig viktig for meg at vi har dette beslutningsgrunnlaget. Det at vi har en ubåt med 60 tonn kvikksølv ombord er ikke en god situasjon for de som bor og virker i området, og det er forferdelig viktig at vi håndterer dette vraket og gjør det på en god måte som gjør oss trygge for fremtiden, sa Pedersen.

— Regjeringen skal ikke ta beslutninger i dag, men vi har fått et veldig godt grunnlag for den beslutningen vi skal ta, sa Helga Pedersen.

Også leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, var tilstede på pressekonferansen. Han var kritisk til Kystverkets rapport og stilte følgende spørsmål:

— Det er en ting jeg undrer meg veldig over. Når det gjelder heving, hvorfor har vi plutselig ikke god nok teknologi på å fjerne drit, bare til å dumpe drit? Hvorfor er vi plutselig ikke gode på noen ting?

Omstridt

Det har vært stor spenning hos lokalbefolkningen i øykommunen Fedje før Kystverket i dag skal legge fram sitt forslag om den omstridte ubåten U-864.

Lokalbefolkningen ønsker ubåten hevet, og har fått sterk støtte fra mange hold.

Kystverket foreslo for snart to år siden å dekke til ubåten, som inneholder 65 tonn med giftig kvikksølv. Regjeringen vedtok tildekking i februar 2007, og begrunnet det med at dette var det sikreste alternativet. Heving ville medføre større miljørisiko, mente regjeringen.

Gikk i fakkeltog

Tildekkingsalternativet møtte kraftig kritikk. På Fedje gikk folk i fakkeltog i protest, fiskeriorganisasjoner, miljøorganisasjoner og politikere støttet dem, og det ble holdt høringer i Stortinget. Regjeringen valgte da å snu og be om å få utredet hevingsalternativet nærmere.

Kystverket har gjennomført en ny utredningsprosess og blant annet hentet inn anbud fra mulige bergingsselskaper. Det Norske Veritas har foretatt en vurdering av hvilke alternativ som medfører minst miljørisiko.

- En lang prosess

Hun har selv tatt turen til Oslo for å høre hva Kystverket har kommet fram til.

— Vi er veldig spente på forslaget. Det har vært en lang prosess. Rapporten skulle vært levert i september, men ble utsatt. Folk har store forventninger til det som legges fram nå, sa ordfører på Fedje, Kristin Handeland (Ap) i forkant av Kystverkets pressenkonferanse.

Hun sier at et nytt forslag om tildekking vil bli dårlig mottatt av de 600 innbyggerne i Fedje.

— Folk forventer forslag om heving nå. Et nytt forslag om tildekking vil bli voldsomt dårlig mottatt, ikke bare i Fedje men blant alle dem som har støttet oss, sier ordføreren.

Senket i 1945

Den tyske utbåten U-864 ble senket utenfor Fedje i februar 1945. Om bord var 65 tonn kvikksølv som skulle sendes til Tysklands allierte Japan.

Ubåten ble funnet igjen i 2003, og det ble foretatt omfattende undersøkelser de kommende årene. Kvikksølvet er lagret på stålflasker som er i ferd med å gå i oppløsning.

Ubåtvraket ligger på 150 meters dyp to sjømil fra Fedje. Det er innført begrensninger på fiske og ferdsel rundt stedet der ubåten ligger.

Hva mener du om Kystverkets forslag? Legg inn dine kommentarer under!

KNUT FALCH
GEOKONSULT
GEOKONSULT