— Før vi vedtar med bravur at vi vil hete Haukeland, må vi få på bordet hva dette vil koste. Vi må også ta kontakt med eieren vår, sa styreleder Ranveig Frøiland under torsdagens styremøte i Helse Bergen.

Ledelsen i Helse Bergen la frem forslag om å bytte navnet på helseforetaket fra Helse Bergen HF til Haukeland Universitetssjukehus HF. En av grunnene er at sykehuset fyller 100 år neste år, mens det i realiteten ikke eksisterer noe Haukeland på Helse Bergen sitt organisasjonskart. Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli, som presenterte saken, mente også at det ikke trengte å koste noe særlig å bytte navn.

Dette var styret uenig i.

Må gjøre det skikkelig

— Skal vi gjøre dette, må vi gjøre det skikkelig. Da må vi ta kostnadene med skiltbytte og omdøping og alt sammen, sa styremedlem Sigurd Hille.

Styremedlem Signy Midtbø Risnes var enig med Hille. Hun etterlyste en grundigere saksutredning både i forhold til det juridiske og kostnadsmessige.

— Vi må sette oss mer inn i dybden av hva dette betyr, sa Risnes.

Både styreleder Ranveig Frøiland i Helse Bergen og styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest har overfor bt.no gitt uttrykk for at de er skeptisk til en slik navneendring. Ledelsen i Helse Bergen argumenterer med at andre helseforetak har navn etter sykehuset, for eksempel Universitetssjukehuset Nord-Norge HF, ST. Olavs Hospital HF, Akershus Universitetssykehus HF og Oslo Universitetssykehus HF.

Helse Bergen er en sammenslåing av 11 institusjoner. Flere av styremedlemmene uttrykte bekymring i forhold til hva en navneendring for Helse Bergen vil bety for de ti andre.

Viktige tradisjoner

— Jeg har sans for at Haukeland er en institusjon med lange tradisjoner, og at det er viktig å få begrepet universitetssykehus med i navnet. Men vi er nødt til å greie ut hvordan dette slår ut for de andre institusjonene, sa styrets nestleder Magnar Lussand.

Helse Bergens eier, Helse Vest, er representert i styret med Ivar Eriksen. Han uttrykte skepsis til navneendring, og fremholdt at det kan få konsekvenser for de andre helseforetakene i Helse Vest.

— Men før vi går inn for et vedtak, må det være en god dialog med eieren, påpekte Ivar Eriksen.

Administrasjonen skal nå forberede en ny sak for styret, der alle konsekvenser tas med. Administrerende direktør Stener Kvinnsland ble også bedt om å gå i dialog med eieren før ny sak fremmes for styret.