• Er det trygt for ungene våre å ha psykiatriske pasienter vandrende rundt i nabolaget? Skeptiske beboere krevde klare svar på folkemøte med høy temperatur.

Temaet var nytt sykehus med 110 psykiatri-sengeplasser i Steinsviken i Ytrebygda.

— Dette er et område med mange barn. Hvordan har dere tenkt at barn trygt kan leke og gå til skolen?

Beboer Tore Nyhammer er en av dem som får sykehuset til nærmeste nabo. Han møtte frem sammen med et førtitall engasjerte beboere. De stilte direktører og sjefer i Helse Bergen til veggs på folkemøtet på Rå skole i går kveld.

- Ubegrunnet frykt

Et splitter nytt sykehus er vedtatt bygget. Før nyttår får politikerne det konkrete reguleringsforslaget på bordet. Det nye psykiatriske sykehuset i Bergen, planlagt med 110 senger og 500 ansatte, vil kreve 40 mål tomt på idylliske Fagerheim gård i Ytrebygda bydel. Bonden med 20 kyr må flytte fra gård og grunn.

Spørsmålene haglet fra naboer i går kveld.

— Har det ikke vært rømninger fra psykiatriske sykehus i Bergen, som har skapt debatt i nærmiljøene, spurte Tore Nyhammer.

  • Det kan jeg bekrefte. Men vi kjenner ikke til at pasienter har skapt ulykker rundt sykehusene der de er innlagt, sa Kjell Håland, direktør ved det nylig sammenslåtte Bergen psykiatriske universitetssykehus.

Han la til at han forstår frykten blant beboerne. Men han mener frykten er ubegrunnet.

- Dette er skammelig

Kritiske tilhørere anklaget panelet av sjefer fra Helse Bergen, Haukeland og konsulentselskapet for å legge sykehuset der hvor det passet legene og sykepleierne best. Grethe Raa Tveit og Karstein Angelvik Raa mener det er synd at perlen Fagerheim gård blir en sykehuskoloss.

  • Alle barna i området har laget sine første skispor her. Det er underlig at man bygger et sykehus så nær boligområder, sa Angelvik Raa, og slo fast at det finnes store, ledige områder uten Bergen.

Beboer i Storheia, Kjell Bøge, høstet kveldens heftigste applaus da han krevde å få vite navn på ansvarlige politikere og partier.

  • Dette er skammelig mot de familiene som bor der nede. Jeg vil vite hvem som har bestemt dette, tordnet han.

Lang jakt på tomt

Direktør ved Bergen psykiatriske, Kjell Håland, sier at helsevesenet i lengre tid har sviktet de psykisk syke.

  • Det har vært svikt i mange ledd. Det er viktig at befolkningen får et bedre tilbud. Og det må skje innen 2006, som er grensen for den statlige psykiatriplanen, sier han

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker i Helse Bergen sier han forstår at beboerne i området ønsker ting uendret. Han sier det har vært en lang prosess med å finne en egnet tomt, og beklager at det kan kollidere med nærmiljøets interesser.

IKKE VELKOMMEN: Beboere rundt Steinsviken i Ytrebygda var skeptiske til planene som er lagt for nytt psykiatrisk sykehus i nabolaget. Geir Pedersen, avdelingssjef i Helse Vest, var blant de mange som svarte på spørsmål.<p/> Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen