Det har ikke vært så nøye med parkeringsreglene i Os. Reglene har vært der, men ingen har tatt seg bryet med å håndheve dem. Helt til i fjor. For et år siden fikk Bergens nabokommune i sør sine egne parkeringsvakter med bøteblokker.

— Det var kanskje litt uvant for folk at det kom bot under vindusviskeren når bilen sto ulovlig parkert, sier kommunalsjef Karl Ove Midtbø.

Tidligere var det politiets oppgave å håndheve reglene, men de hadde oftest viktigere ting å holde på med, i følge Midtbø.

Dialog

Kommunestyret diskuterte denne uken om vaktene skulle bytte tittel til parkerings verter . Rådmann Knut Terje Rekve inviterte til en politisk diskusjon om hvordan parkeringsregimet i Os skal håndteres.

«Drøftingen bør dreie seg om hvilken rolle den utøvende ansatte skal ha: Som parkeringsvakt (streng handheving av regelverket), eller som parkeringsvert, der en innen lovverket legger til rette for smidig og kundevennlig håndheving, der målet er å slå ned på «villparkering» og elles sørge for sirkulasjon på korttidsplassane i sentrum.» , skriver rådmannen i ett innspill til debatten.

På møtet var politikerene mer opptatt av parkeringsbestemmelsene for de som jobber i sentrum enn hva de ansatte skal kalle seg. Det ble ikke vedtatt noen ny tittel eller rolle for vaktene.

— Jeg regner med det handler mest om «navnet» fra Rådmannens side. Tanken bak er jo at man selvsagt må håndheve vegtrafikkloven og parkeringforskriften, enten det heter vakt eller vert, sier kommunalsjef Karl Ove Midtbø.

Han mener det kan være vanskelig for enkelte publikummere å få en bot av en som heter parkeringsvert, men dette handler om at vi må ha en dialog rundt håndhevingen av parkeringslovene, sier han til bt.no.

Badeverter

Os kommune kan i utgangspunket ikke overstyre vegtrafikklov og parkeringsforskriften som gjelder for offentlig parkering åpen for allmennheten.

- Hva syns du om Rådmannes uttalelser om at en parkeringsvakt har en streng håndheving av regelverket, mens en parkeringsvert skal legge til rette for en smidig og kundevennlig håndheving?

— Vi har for eksempel ikke badevakter i Os-badet, der har vi badeverter. Jeg tror Rådmannen ønsker å ha en dialog omkring reglene faktisk er så strenge som de oppleves, sier han.

Han mener osingene er blitt mer vant til at reglene håndheves. Antallet positive tilbakemeldinger er økende.

— Flere opplever at det nå er enklere å finne parkeringsplass i sentrum, sier han.

Hva synes du om forslaget?