— «Kvikk»-saken har gitt oss økt fokus på virkningene av elektromagnetisk stråling. Vi skal definitivt unngå noe tilsvarende, sier Bjørn Egenberg, påtroppende sjef for fregattvåpenet.

— Jeg tror ikke mange andre sjøforsvar har så sterkt fokus på strålingsfaren som vi har nå, supplerer Wilhelm Kofoed fra Saniteten i Sjøforsvaret.

Tema blant mannskapet

Skipssjefen, kommandørkaptein Hallvard Flesland, bekrefter at strålingsfaren om bord har vært tema blant mannskapet.

— Ja, de er veldig opptatt av dette. Når vi seiler, skal det ikke finnes noe grunnlag for bekymring. Vi skal ta alle forholdsregler, forsikrer han.

— Vi vil være føre var. Vi skal opptre på en måte som verken setter besetningen eller infrastrukturen på land i fare, sier Bjørn Egenberg.

Derfor er det ikke bare strålingsfaren Sjøforsvaret måler. Den kraftige overvåkingsradaren om bord, SPY-1, kan ved ukyndig bruk slå ut sivilt elektronisk utstyr i en stor radius rundt fartøyet. Feilaktig bruk kan også lage trøbbel for elektronikken på oljeinstallasjoner.

Kan kontrollere Vidda

— Denne radaren er så velutviklet at vi kan følge med i alt som skjer på Hardangervidda fra en posisjon langt ute i Nordsjøen, sier Hallvard Flesland.

Avinor har allerede uttrykt bekymring for om radiosenderne og radarene på «Nansen» kan påvirke innflygingssystemene på Flesland. Fregatten har til sammen seks kraftige antenner og fire radarer, hvorav SPY-1 er den desidert kraftigste.

Kan lamme Bergen

Setter «Nansen» denne overvåkingsradaren på «full guffe» fra Byfjorden, vil den trolig slå ut mobilnettet, telesamband, bankterminaler, pc-er og tv-er i store deler av Bergen. Sendingene fra TV 2 på Nøstet vil trolig også få krøll.

— Noe slikt skal aldri skje, forsikrer prosjektoffiser Ben Lofstad i fregattprosjektet.

— Vi kontrollerer selv veldig sterkt hvor vi sender, og med hvilken styrke, tilføyer skipssjef Flesland.

I fredstid er det intet behov for så kraftig utstyr om bord, men de nye fregattene er utrustet for at de skal kunne fungere optimalt i en eventuell krigssituasjon. De norske fregattene er de første som blir utstyrt med SPY-1-radar. Det gjør det ekstra viktig å foreta målinger. I neste uke skal slik testing foregå ved Stolmen.

Tiltak mot stråling

Fregattene er prosjektert med tanke på gjøre strålingsfaren minst mulig.

— Det er få reflekterende flater om bord, sier Bjørn Egenberg, og viser til at alle utvendige vegger er skråstilt.

Det gjør at strålene ikke blir kastet like lett tilbake som på en vertikal vegg. Dessuten er antenner og radarer plassert så høyt som mulig på fregatten.

Siden «Nansen» kom til Haakonsvern, er det foretatt over tusen målinger av strålingen på ulike steder om bord.

— Vi måler overalt hvor besetningen ferdes utendørs, sier overingeniør Steinar Nestås, faggruppeleder for elektromagnetisk miljø i FLO/Sjø.

Statens strålevern og Post- og Teletilsynet vil få full innsikt i rapportene som blir utarbeidet. Den første er allerede klar.

Over alt om bord er det satt opp skilt som advarer mot strålingsfare.

— Vi kommer også til å male røde sirkler på de områdene på dekk hvor besetningen ikke bør ferdes når senderne er i bruk, sier skipssjef Hallvard Flesland.

TUSEN MÅLINGER: Overingeniør Steinar Nestås i FLO/Sjø har foretatt over tusen målinger av strålingsfaren på den første nye fregatten.
KNUT STRAND