Gårsdagens drama hos Aetat kunne like gjerne ha skjedd på et av Bergen kommunes sosialkontorer. Hvert år oppstår det uønskede situasjoner på Bergens servicekontorer.

— Trusselbildet for offentlig ansatte ved slike kontorer er varierende, og sikkerheten er en stor utfordring. Slike hendelser er heldigvis ikke dagligdags, men når de oppstår vurderer vi sikkerheten fortløpende. Skulle det oppstå en liknende situasjon som hos Aetat i går, måtte vi ha revurdert sikkerheten. Det er vårt ansvar som arbeidsgiver, sier hun.

Byråden understreker at Bergen kommune samtidig ønsker å ha imøtekommende sosialkontorer.

— Det er en viktig og vanskelig balansegang mellom å ha et vennlig og imøtekommende, og et sikkert sosialkontor. Vi vil ikke ha det slik at en blir møtt av en glassdør og en ringeklokke, forklarer Drevland.

Hun forklarer at trusselbildet og sikkerhetsløsningene varierer fra sted til sted.

— Men de fleste sosialkontorene har skjermet arbeidsplassene til saksbehandler ved å opprette et venterom. Slik har vi kontroll på hvem som slipper inn, og det er en god løsning, sier hun.

Hun sier at deres ansatte er oppmerksomme på problemet.

— Hvis noen av våre ansatte skulle føle seg utrygge regner jeg med at vedkommende tar kontakt. Da vil jeg ikke nøle med å gjøre noe med sikkerheten.