SAR har søkt Fylkesmannens miljøvernavdeling om tillatelse til å ta imot, mellomlagre og behandle farlig avfall på det nedlagte anlegget til Corus Packaging Plus (Blikkvalseverket) i Simonsviken.

— Vi reagerer sterkt på disse planene. Det er tross alt snakk om håndtering av farlig avfall i umiddelbar nærhet av et boligområde, sier Alfred Rønning i Nygårdsvikveien Velforening.

Spillolje og slam SAR søker om å få ta imot og rense inntil 20.000 tonn spillolje og oljeforurenset vann og slam. Planen er å mellomlagre avfallet i de eksisterende tankene på kaien til tidligere Blikkvalseverket. Firmaet har inngått avtale om langtidsleie av den tidligere Corus-eiendommen.

Avfallshåndteringsselskapet søker også om å få motta malingsavfall, syrer, baser, spraybokser, løsemidler og drivstoffrester. I søknaden er det ikke spesifisert hvilke stoffer avfallet inneholder.

Alvorlige følger Naboene tør knapt tenke på hva som vil skje hvis en av tankene i Simonsviken skulle gå i luften.

— Det vil i så fall bli en mye større ka-tastrofe enn i Sløvåg i Gulen. En eksplosjon i en så trang bukt som Simonsviken kan få svært alvorlige følger. Store deler av Laksevåg vil bli rammet, sier Alfred Rønning.

Han peker på at tankene som står på kaien i Simonsviken er gamle.

— Det gjør oss ikke mindre bekymret. Vi er usikre på hvilken forfatning disse tankene er i, sier han.

Kan komme flere tanker Planene til SAR går ut på å benytte syv utendørs og ca. tyve innendørs tanker. I tillegg har selskapet i leieavtalen med eiendomsbesitteren Simonsviken Næringspark sikret seg en opsjon på å utvide den utendørs tankkapasiteten.

Naboene har sendt sine betraktninger til Fylkesmannens miljøvernavdeling og også bedt Byrådet se på saken.

— Det vil være uforståelig om Fylkesmannen og de kommunale myndighetene kan godkjenne en slik mottakssentral for giftige og farlige stoffer i et slikt område som dette, sier Alfred Rønning.

20-30 meter unna De nærmeste husene ligger i luftlinje bare 20-30 meter unna.

— Vi visste hva vi gikk til da vi flyttet hit. Da eksisterte allerede Blikkvalseverket. Nå er det imidlertid snakk om en helt ny og «tyngre» virksomhet, sier Rønning.

Naboene frykter også at det bli mer støy fra området enn før.

— Slik vi har forstått det, blir det mer lastebil- og trailertrafikk til alle døgnets tider. Det blir også flere skipsankomster til kaien nedenfor oss, sier Rønning.

Hva synes du om planene? Si din mening her.

grafikk@bt.no