Frps nominasjonskomité har lagt frem et forslag til hvem som bør stå på listen for partiet før fylkestingsvalget neste høst.

Ingen av Frp-erne med tilknytning til byrådet i Bergen er funnet verdige en plass på den listen.

Etter det BT kjenner til var tre personer som jobber i byrådet spilt inn fra Bergen. De var:

  • Sara Økland, politisk rådgiver for finansbyråd Liv Røssland
  • Helge Stormoen, kulturbyråd
  • Daniel Hägglund, politisk rådgiver for Stormoen Dermed fortsetter konflikten mellom bergenspolitikerne og fylkespolitikerne.

I åpen strid

Tidligere denne måneden ble det kjent at fylkespolitikerne mener Bergen Frp bør trekke seg fra byrådet. Årsaken er at Frp i Bergen er med på å gjeninnføre eiendomsskatten, i tillegg til at de sitter i et byråd som må legge frem en sak om køprising.

Dagen før finansbyråd Liv Røssland (Frp) la frem budsjettforslaget i bystyret, sendte derfor fylkesstyret i Hordaland Frp et brev til lokallaget med en anbefaling om å trekke seg fra samarbeidet med Høyre.

Det ble ikke godt mottatt i Bergen.

— Å sende sånne brev er fullstendig unødvendig og gir bare grunn til å skape unødvendig splid, sa leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund.

Vil ikke kommentere

Leder for nominasjonskomiteen til Hordaland Frp, Stig Abrahamsen, vil ikke kommentere navnene han og resten av nominasjonskomiteen har foreslått.

Gjennom oktober måned skal lokallagene se på forslaget og komme med en tilbakemelding til nominasjonskomiteen. Deretter sender komiteen ut et endelig forslag til valgliste den 11. november.

— Denne listen er sendt ut til lokallagene for at de skal få komme med sine innspill. Jeg vil ikke kommentere verken innspillene vi har fått eller navnene som står på listen før vi legger frem vårt endelige forslag, sier Abrahamsen.

— Men hva tenker du om at Bergen Frp har vært med på å gjeninnføre eiendomsskatt?

— I min rolle som leder av nominasjonskomiteen ser jeg det ikke som naturlig at jeg går ut og uttaler meg om saker i lokallagene.

— Har eiendomsskatten vært en medvirkende årsak til at navn som er spilt inn fra Bergen Frp ikke har fått plass på listen?

— Jeg vil ikke kommentere det.

- Veldig spesielt

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, har registrert forslaget fra komiteen, og reagerer.

— Jeg synes det er veldig spesielt at de lar være å ta hensyn til den innstillingen som kommer fra Bergen Frp.

To personer fra Bergen foreslås å komme på listen i fylket. Silje Hjemdal på annenplass, og tidligere byråd Gunnar Bakke på sjetteplass. I tirsdagens papir-BT sto det at Bergen Frp ikke har innstilt disse til fylkestinget. Det stemmer ikke. De var to av de fem som ble innstilt.

På listen står det imidlertid to personer med bergenstilhørighet, Tristan Duprè og Christoffer Thomsen. Etter det BT forstår var ingen av disse spilt inn fra lokallaget.

Det vil ikke lokallagslederen kommentere. Lund sier at de har mulighet til å kommentere forslaget fra nominasjonskomiteen.

— Så det skal vi.