— Hvordan skal vi komme oss ut og inn med 3000 biler? lurer beboerne i Sofus Madsens smale vei.

Da eiendomssjef Tommy Guldbrandsen i Lidl ønsket lokalbefolkningen velkommen til informasjonsmøte om Lidls byggeplaner ved Natlandsveien, svarte beboerne i Sofus Madsens vei med opprør.

Enstemmige naboer

— Vi er interessert i en god trafikkløsning. Det vil føre til økt trafikk, og vi må se på konsekvensene og hva det vil føre med seg, sier eiendomssjef i Lidl Tommy Guldbrandsøy.

Et tettpakket konferanserom var enstemmig negativ til Lidls ønske om å etablere en dagligvarebutikk der Norges Medisinal Depot har sine lokaler i dag. Området er allerede svært belastet i rushtiden. En eventuell innkjørsel til Lidl er foreslått lagt via Sofus Madsens.

Lidl Norge vil løse trafikkfloken med venstresvingfelt. Dette har de alt diskutert med veivesenet. Men hvor mange kunder Lidl regner å få er ikke kjent.

Ønsker innspill

— Formålet med møtet i dag er å gjøre folk kjent med at det foregår er planarbeid. Det er viktig at dere som bor her kommer med innspill, sier plankonsulent Teresa Fersum fra Kompas as. Hun oppfordrer beboerne til å komme med skriftlige merknader.

Og innspillene kommer. Leder for 7-11 Sofus Madsens vei Sameie Ove Ryland vil tromme sammen folk til felles avklaring.

— Vi vil være i forkant av det som skjer i den videre planleggingsprosessen. Vi ønsker ikke denne og liknende naboer! sier Ryland.

Ved hjelp av andre butikkeiere har han anslått at rundt 3000 biler vil presse seg inn den trange gaten når Lidl kommer på plass.

BT har snakket med butikksjefene ved Rema 1000 på Os og i Drotningsvik. Begge butikkene ligger ved store gjennomfartsårer og er omtrent like store som den planlagte Lidl-butikken ved Natlandsveien. De to butikksjefene anslår at de har mellom 1200 og 1700 kunder innom hver dag.

Vil ha andre naboer

Lidl Norge ønsker å rive bygget til Norsk Medisinal Depot og sette opp en ny butikk med grunnareal på 1500 kvadratmeter og 150 parkeringsplasser.

Men Ove Ryland ser helst at bygget og tomten blir regulert til annet bruk. Barnehager. Flere boliger. Noe som ikke trekker så mye biler.

— Hvis vi ikke får solgt til Lidl kommer vi til å se etter nye kjøpere, sier Eileyf Didriksen fra Norges Medisinal Depot.

Å stoppe Lidl er derfor ikke en sikker utgang av fremtidens trafikktilstand.

— Vi ønsker ikke full krig. Vi ønsker å gjøre det best mulig for nærmiljøet, avslutter en overraskende åpenhjertig Guldbrandsen til BT.

Men hva syns han om den negative mottakelsen?

— Ingen kommentar.