• Bedrifter skal leve av overskudd. Ikke tilskudd.