— Erstatningskravet er foreldet, mener førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg. - Jeg har vansker med å finne siviliserte ord for å beskrive en slik innstilling, sier Geir Sælevik. - Det er tydelig at Hordaland statsadvokatembeter tviholder på sparebøssen, sier Sæleviks forsvarer, Arvid Sjødin.

Intet straffbart forhold

Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og helt til hun var godt voksen. Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom.

I mai i år ble Sælevik renvasket for incestanklagene, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold. Riksadvokaten gikk også til det uvanlige skritt å innrømme at politiets og påtalemyndighetens arbeid i saken har vært kritikkverdig.

Krevde nær 2,5 mill.

I slutten av mai krevde Geir Sælevik nesten 2,5 millioner kroner av staten for tort og svie og som erstatning for mangeårige utgifter til advokat. Erstatningssaken skal senere til behandling i Sunnhordland herredsrett. For noen dager siden ble det kjent hva Hordaland statsadvokatembeter mener om erstatningskravet. I en uttalelse til Sunnhordland herredsrett viser førstestatsadvokat Walter Wangberg til at voldtektsanmeldelsene mot Sælevik ble henlagt på grunn av bevisets stilling allerede i januar 1996.

På dette tidspunkt ble saken endelig avgjort, mener Wangberg. Hvis Geir Sælevik skulle ha krevd erstatning, burde han ha gjort det innen tre måneder. Slik er reglene, går det frem av førstestatsadvokatens redegjørelse.

- Et panisk grep

Advokat Arvid Sjødin er dypt uenig i dette.

— Riksadvokaten henla saken som intet straffbart forhold i mai i år. Dette må jo være den siste avgjørelsen i denne saken. Når statsadvokatembetet hevder noe annet, er ikke det annet enn et panisk grep for å unngå å betale ut penger. Fortjener ikke en mann som ble fremstilt som et bestialsk sexdyr i lokalmiljøet erstatning? spør Sjødin.

Det er også strid mellom Wangberg og Sjødin om hvorvidt Sælevik noen gang har vært siktet for voldtekt. Dette har ifølge Wangberg betydning for retten til å kreve erstatning.

Wangberg mener at Sælevik ikke har vært siktet. Sjødin mener det motsatte.

Billighetserstatning?

I Wangbergs redegjørelse, som han ikke ønsker å utdype siden saken skal for retten, heter det at

Geir Sælevik muligens kan søke billighetserstatning fra staten. Et slikt krav skal i så tilfelle ikke behandles av domstolene.

FRIKJENT: Etter syv år ble Geir Sælevik frikjent fra incestanklagene. Her sammen med konen Inger Johanne og broren Dag.
Arkivfoto