ATLE ANDERSSON

Et ja i Stortinget vil, i overskuelig fremtid bare ha symbolsk betydning for homofile som vil adoptere barn fra utlandet. For å bli godkjent, må de potensielle foreldrene også oppfylle kravene i barnas opprinnelsesland. Ingen av landene de to store norske adopsjonsforeningene — Verdens Barn og Adopsjonsforum - samarbeider med, aksepterer at søkerne lever i homofilt samliv.

Forbudt

— Homofil adopsjon er ikke en reell problemstilling i landene vi formidler adopsjon fra. Samlivsformen er ikke akseptert, ja i noen land er det til og med forbudt å være homofil, sier Kristin Holtedahl, teamkoordinator for adopsjon i Verdens Barn.

Verdens Barn samarbeider med Kina, Sør-Korea, Thailand, India og Sør-Afrika om adopsjon.

Kina er det største adopsjonslandet. I fjor kom det 280 barn fra den asiatiske stormakten til Norge.

Holtedahl illustrerer holdningen til homofil adopsjon med å bruke nettopp Kina som eksempel.

— Landet aksepterer i begrenset grad enslige adoptivforeldre, men de må undertegne en erklæring på at de ikke er homofil, sier hun.

Verdinøytral

Holtedahl understreker at Verdens Barn er en verdinøytral organisasjon som ikke tar stilling i spørsmålet om homofiles adopsjonsrettigheter, men forholder seg til lover og regler i Norge og barnas opprinnelsesland.

— Ting kan jo endre seg også i adoptivbarnas fødeland, men i dag er homofil adopsjon en uaktuell problemstilling, sier hun.

Også Adopsjonsforum, som formidler adopsjoner fra 14 land i Latin-Amerika, Asia, Afrika og Øst-Europa til Norge, opplyser at homofile søkere ikke aksepteres i noen av deres samarbeidsland.

Seksjonssjef Morten Stephansen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) opplyser at de vil forholde seg lojalt til en lovendring. Norske myndigheter har likevel ingenting å stille opp med hvis samarbeidslandene setter foten ned.

Dårlige utsikter

— Det er helt og fullt opp til adoptivbarnas fødeland å bestemme hvem- og hvilke grupper som får adoptere, sier seksjonssjef Stephansen.

Hvis Stortinget gir grønt lys, vil den norske sentralmyndigheten for adopsjon i Norge likevel undersøke om det er åpning i noen av opprinnelseslandene.

Men utsiktene er dårlige.

— Adopsjonsmyndighetene i Sverige og Nederland, som allerede tillater at homofile får adoptere, rapporterer at ingen av deres samarbeidsland aksepterer søknader fra homofile, opplyser Stephansen.

Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg uttalte til Dagsavisen lørdag at det ikke er seksuell legning som skal avgjøre om noen er skikket til å adoptere. Ap vil jobbe aktivt for en lovendring ifølge avisen.

Arbeiderpartiet følger dermed etter SV, Senterpartiet og Venstre. Hvis mer enn fem Høyre-representanter sier ja, er det flertall for homofil adopsjonsrett på Stortinget. Ifølge Dagsavisen er det nok tilhengere i Høyres stortingsgruppe til at forslaget kan bli vedtatt til høsten.