OGNE ØYEHAUG

Oppdretterne kan puste lettet ut etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ikke vil ha Hardangerfjorden på listen over nasjonale laksefjorder.

Hardangerfjord-systemet er Norges viktigste oppdrettsfjord, og følger Stortinget DNs råd når saken skal opp til behandling neste vinter, får oppdretterne fortsette som før.

— Veldig bra. Kjempebra, sier regionsjef Hans Inge Algerøy i oppdretternes organisasjon på Vestlandet.

Frykter nedleggelser

Blir Hardangerfjorden nasjonal laksefjord, vil det berøre 25 konsesjoner innerst i fjorden, tilsvarende 15 prosent av hele lakseproduksjonen i Hardangerfjord-systemet.

  • Som nasjonal laksefjord blir det ingen flere konsesjoner innerst i fjorden.
  • Oppdretteren som allerede er på plass må regne med at det ikke blir mulig å utvide produksjon.
  • Trolig blir det også andre restriksjoner på driften.

Algerøy mener oppdretterne her risikerer restriksjoner som i verste fall kan tvinge dem til å legge ned. Grunner er at de vil tape konkurranse med oppdrettere som driver uten restriksjonene utenfor det vernete området.

Skuffet sportsfisker

Fylkessekretær Alv Arne Lyse i Hordaland Jeger og Fiskerforbund er skuffet over DN på sportsfiskets vegne:

— Vi mener det er ofret på oppdrettsnæringens alter.

Villaks- og sjøørretstammen i Hardanger har gått kraftig tilbake etter at oppdrettsnæringen blomstret opp.

Hardangerelvene har vært fredet for laksefiske siden slutten på 90-tallet.

Sportsfiskerne mener det er en klar sammenheng mellom økningen av lakseoppdrett og nedgangen i de ville fiskestammene.

Smitte fra fiskeparasitten lakselus og at rømt oppdrettsfisk går opp i elvene er et så stort problem for sportsfisket og den ville laksestammen at Jeger og Fiskerforbundet mener fjorden bør blir nasjonal laksefjord for å verne villfisken.

Men Lyse lover at kampen for å gjøre Hardangerfjorden til nasjonal laksefjord vil fortsette til Stortinget setter punktum neste vinter.

— Slaget anser vi ikke som tapt, sier Lyse.

Også Algerøy og oppdretterne holder beredskapen oppe.

— Vi må jo holde tett kontakt med dem som jobber med saken, det vil si departementet og politikerne, sier Algerøy.

Vern i Sogn og Fjordane

Men selv om Algerøy gleder seg over at direktoratet ikke vil gjøre Hardangerfjorden til nasjonal laksefjord, gremmes han over forslaget om at fjordene rundt Osterøy i Hordaland og Førdefjorden i Sunnfjord foreslås vernes. Oppdrettere med til sammen over 20 konsesjoner blir berørt og rammes av restriksjonene Algerøy i verste fall mener kan stenge dem ute fra næringen.

VANT IGJEN: Sensommeren 2003 smakstestet oppdrettsnæringens mann Hans Inge Algerøy vill- og oppdrettslaks i konkurranse med sportsfiskeren talsmann Alv Arne Lyse. Algerøy strøk av med seieren og kunne konstatere at Lyse ikke klarte å skille mellom fiskene. Nå kan oppdretterne kose seg over at Hardangerfjorden ikke blir nasjonal laksefjord, med de hindringer det ville påført oppdrettsnæringen i fjorden.<br/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ