JOHN LINDEBOTTEN

— Inntektene fra Bergen Tomteselskap trenger vi for å drifte Bergen kommune, som bare i fjor gikk med et underskudd på nesten 500 millioner kroner, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

I BT onsdag 17. mars varslet Arbeiderpartiets gruppeleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen, et forslag om å ta penger fra en stipulert inntekt på 150 millioner kroner i år fra Bergen Tomteselskap til å forskottere byggingen av Eikåstunnelen på E39 gjennom Åsane.

Prisen for anlegget vil trolig ligge på 79-80 millioner kroner.

Tunnelen vil korte inn veien nordover fra Vågsbotn, og samtidig skape levelige forhold for dem som bor på Vikaleitet, med 15.000 biler forbi inngangsdørene hver dag. Tunnelen er ført opp i Nasjonal Transportplan 2006-2015, men blir ikke bygget før i siste del av perioden.

— Vi er sterke tilhengere av at Eikåstunnelen må bygges, men den må finansieres over vanlige veibudsjetter, sier Monica Mæland. Frps gruppeleder, Liv Røssland, er enig.

— Jeg skulle gjerne diskutert forskottering dersom Bergen kommunes økonomi hadde vært noenlunde i balanse. Men slik situasjonen er nå, er inntektene fra Bergen Tomteselskap gull verdt for driften av Bergen kommune, sier Røssland.