De siste ukene har det blitt gjort daglige forsøk på å avhøre den trippeldrapssiktede 30-åringen.

— Han vil ikke snakke med oss. Vi vet ikke om det skyldes at han ikke vil, eller andre omstendigheter. Men vi får ham ikke i tale, sier regionlensmann Åge Løseth.

- Ønskelig av hensyn til de pårørende

Avhør av mannen vil være av stor betydning for etterforskningen.

— Det hadde selvfølgelig vært sterkt ønskelig, ikke minst av hensyn til de pårørende, å få siktedes forklaring, sier Løseth.

Vi kommer til å fortsette å prøve så lenge det er mulig

Åge Løseth

Siktede har ikke plikt til å forklare seg. Tidligere har helsesituasjonen hans vært begrunnelsen på at han ikke ønsker å snakke med politiet.

Den siktede sørsudaneren oppholdt seg en tid ved Sandviken sykehus etter at han ble pågrepet, men sitter nå i Bergen fengsel.

— Det er ikke mulig for ham å gjennomføre noe avhør nå, uten at jeg kan utdype hva grunnen til det er. Men jeg vil ikke legge til grunn at han nekter å forklare seg, sier mannens forsvarer, Fredrik Verling.

— Vi kommer til å fortsette å prøve så lenge det er mulig, sier Løseth.

- En stor tilleggsbelastning

Bistandsadvokaten til de pårørende etter Margaret Molland Sanden (19), sier familien opplever det som en stor tilleggsbelastning at mannen som er siktet for drapet på ikke vil avgi sin forklaring til politiet.

— Dette er noe som er svært viktig for dem. Han er den eneste som med sikkerhet kan si hva som skjedde. At man ikke får hans forklaring, og ved det ikke får svar på hva som faktisk hendte, gjør at sorgen og tapet blir enda tyngre å bære, sier Maria Kirkeeide Ravnå.

— Familien opplever det som frustrerende. Selv om etterforskningen kan gi svar på mye, er det en fare for at de aldri får vite sikkert hva som skjedde.

Motivet for drapene er også sentralt for de pårørendes ønske om å høre den siktedes versjon. Det oppleves også som belastende for familien at det har vært gitt ulike signaler om hvorvidt sørsudaneren faktisk ville gi sin forklaring.

Hevder han ikke husker

  1. desember ble 30-åringen varetektsfengslet i fire nye uker.

«Siktede ble anholdt på åstedet og vitneforklaringer fra redningsmannskapene peker i retning av at siktede er gjerningspersonen», skrev tingrettsdommer Ove Kjell Hole i kjennelsen.Sørsudaneren motsatte seg fengsling. Det gjorde han også første gang han ble fremstilt for fengsling. Da anket han kjennelsen til lagmannsretten, som forkastet den.

— Han meddeler at han ikke har noen erindring av å ha vært deltakende i drapene på bussen. Klienten min er tydelig på at han ikke har medvirket eller deltatt i slike handlinger. Det ønsker han å tilkjennegi med en anke, sa forsvareren hans, Fredrik Verling til BA etter at anken ble sendt.

Trapper ned etterforskningen

Det ble opprettet et eget team på tolv etterforskere etter bussdrapene, som har jobbet fulltid med saken.

Løseth sier etterforskningen nå har kommet så langt at de nå har trappet ned intensiteten.

— Når det gjelder tidslinjen for hvem som oppholdt seg hvor og når har vi kommet veldig langt.

Løseth ønsker ikke gå inn på detaljer i etterforskningen. Følgende punkter gjenstår.

  • Avhør av den siktede 30-åringen
  • Resultatene fra alle de krimtekniske analysene
  • Rettspsykiatrisk erklæring fra de tre oppnevnte psykiaterne
  • Detaljavhør av vitner Politiet tar pause i etterforskningen gjennom julen. De har fortsatt ikke lyktes å komme i kontakt med siktedes venn, som ble sendt til Italia samme dag som drapene skjedde.