Arbeiderpartiets leder sier bestemt nei til å gjøre som tidligere statsråd Victor D. Norman — som fikk Stortinget med på å flytte 900 slike arbeidsplasser ut fra hovedstaden. Stoltenberg er også helt avvisende til Senterpartiets ambisiøse plan.

Det levnet han ingen tvil om på direkte spørsmål fra Bergens Tidende etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte tirsdag. Hele ledelsen i partiet var samlet i Bergen både mandag og tirsdag for å legge opp strategien for valgkampen.

Da vi spurte om han kunne tenke seg å møte den potensielle regjeringspartneren på halvveien - ved å flytte ut 3000 - svarte han slik:

— Nei, vi går imot den type utflytting. Det har mer for seg å legge nye arbeidsplasser i statlig regi andre steder enn i Oslo, sa han.

- Plutselig ubrukelig

Jens Stoltenberg raljerte lenge og vel over Carl I. Hagen etter Frp-lederens utfall mot Kjell Magne Bondevik som eventuell regjeringssjef etter valget:

— Jeg forstår ikke helt hva som skjedde i helgen, for så sent som fredag var Hagen snill som et lam mot Bondevik, og mandag var han plutselig ubrukelig som statsminister! Det er riktignok ikke noe nytt at Frp skifter mening fra det ene øyeblikk til det andre, men alt dette bekrefter bare hvor uforutsigbart et slikt parti er. Det løper nå fra sitt politiske ansvar for å ha støttet høyrepolitikken i disse fire årene. Partiet vil tildekke det faktum at det hjalp Bondevik til makten, og et slikt parti kan ikke tas seriøst. På sikt er dette også et stort problem for Frp, sa Jens Stoltenberg videre.

Politisk vingling

Etter at piskeslagene hadde rammet Hagen, var det Bondevik-regjeringen som fikk gjennomgå. Stoltenberg mente at en svak regjering er blitt enda mer svekket, og han fortsatte:

— Under den nåværende regjeringen er det blitt mer politisk vingling, mer urettferdighet, og ledigheten er blitt høyere enn da den overtok. Dessuten er valgdeltakelsen blitt redusert. Mye av dette skyldes at vi har en mindretallsregjering som skaper uforutsigbarhet, sa Stoltenberg.

Han presenterte også en erklæring i flere punkter om hva Arbeiderpartiet vil forsøke å gjennomføre hvis det får regjeringsmakt. Et av disse gjelder kampen mot ledigheten, der partiet bl.a. vil innføre en garanti for ungdom under 25 år, slik at de sikres rett til arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak.

Arbeiderpartiet vil også endre privatskoleloven, slik at det ikke blir «frislepp» av privatskoler, som han sa.

HELGENS MYSTERIUM: Jens Stoltenberg kunne ikke forstå hva som hadde skjedd med Carl I. Hagen i løpet av helgen. VEGAR VALDE (foto)