Det murres blant politiansatte ved Bergen Nord politistasjon.

I slutten av november reiser staben hos Åsane-politiet til Panorama Konferansehotell i Sund. Der skal de ansatte få faglig påfyll om formiddagen, mens kvelden er satt av til sosial hygge med middag og drikke.

Bakgrunnen for murringen er en artikkel i Bergens Tidende for noen uker siden. Der kom det frem at konferansehotellet i praksis er drevet av frikirkemenigheten Smiths Venner.

Plasstillitsvalgt Eirik Gjerd bekrefter misnøyen som er oppstått blant de politiansatte. Ifølge ham, har flere av fagforeningsmedlemmene kommet til hans kontor etter at det ble klart at politiet hadde leid seg inn ved hotellet.

— Tilbakemeldingene fra de ansatte var at opplysningene som fremkom gjør det problematisk for politiet å ha sitt julebord ved dette hotellet. Dette gjorde jeg stasjonssjefen oppmerksom på, sier Gjerd.

- Feil signaler

Han har aldri tidligere opplevd at ansatte har kommet til ham med lignende bekymringer i forkant av et julebord.

BT har vært i kontakt med flere ansatte ved politistasjonsdistriktet. Noen av dem har vært skeptiske til å delta på julebordet.

— Jeg syns det sender ut feil signaler når politiansatte skal reise ut dit og spise pinnekjøtt og drikke rødvin når man ikke engang vet om de ansatte har tarifflønn. Det handler om tilliten til politiet generelt, sier en av dem.

Som BT har skrevet tidligere, ble hotellet bygget ved hjelp av en ikke ubetydelig dugnadsinnsats fra medlemmene i Brunstad Kristelige Menighet Bergen, tidligere Smiths Venner.

Medlemmene har også gitt store pengegaver av egen lomme for å få fart på utbyggingen. Av interne dokumenter som hotellet har brukt i opplæring av personalet, fremgår det at det er menigheten som står bak driften.

Hotell— og restaurantfagforbundet i Hordaland har heller ikke fått svar på om de ansatte har lønn etter gjeldende tariff, tross flere purringer, uttalte leder Djevat Hisenaj i BT 27. september.

Ifølge ham er ingen av de ansatte ved hotellet organisert i forbundet.

— Dersom det stemmer at ansatte ved hotellet er uten tariffavtale, og må jobbe et ukjent antall timer dugnad for menigheten hver måned, synes jeg ikke noe om at vi skal reise ut dit. Det blir ikke etisk riktig, sier en annen ansatt som i utgangspunktet skal delta på politiets julebordsfeiring.

Avlyser ikke

Politistasjonssjef Magnus Stub-Nilsen sier at han har diskutert bekymringen blant sine ansatte med ledelsen ved Panorama Konferansehotell. Nå er han beroliget, og slår fast at arrangementet vil gå som planlagt.

— Med bakgrunn i den informasjonen som har kommet frem i pressen, har jeg nå fått forsikringer om at alt er som det skal være på konferansestedet, både med kontraktsforhold og helse, miljø og sikkerhet.

Politistasjonssjefen sier det ikke har vært aktuelt for politiet å gå nærmere inn på arbeidsforholdene ved hotellet.

— Vi går ikke inn i noen etterforskning. Det er i tilfelle en oppgave for Arbeidstilsynet. Med de forsikringene jeg har fått, føler jeg meg trygg på at stedet drives i tråd med gjeldende lover og regler.

Tillitsvalgt Eirik Gjerd sier seg foreløpig tilfreds med forsikringene fra Stub-Nilsen.

— Hvis han mener at vi har vår integritet i behold etter å ha vært gjester ved Panorama Konferansehotell, så slår jeg meg til ro med det. Om det senere skulle vise seg å herske tvil rundt arbeidsforholdene ved hotellet, stiller det saken i et helt annet lys, sier Gjerd.

AVSLØRTE: BT skrev 27. september om interne dokumenter som hotellet har brukt i opplæring av personalet. I dokumentene fremgår det at menigheten står bak driften, noe de selv avviser.