— Det skal være likhet for loven. Hvis det er en varierende påtalepraksis og vurdering av skyldspørsmålet rundt om i landet, er det i første omgang påtalepraksisen man bør gjennomgå, sier statssekretær Astri Aas Hansen (Ap) i Justisdepartementet,

— På bakgrunn av den informasjonen dere legger frem i BT, vil det være naturlig.

Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør om man får en tiltale mot seg eller ikke, understreker statssekretæren.

— Kriteriene skal, så langt det er mulig, være objektive. Det skal ikke være avhengig av hvilke personer som vurderer faktum i sakene.

Hansen er i første omgang ikke villig til å diskutere lovendring slik Høyre og Frp ber om.

— Det ble vedtatt en ny straffelov, blant annet om dette, så sent som i fjor. Da var et klart flertall enige om at vi ikke skulle skjerpe skyldkravet, sier Hansen.

— Både når vi ser på høyesterettspraksis og påtalepraksis, er dette allerede endret. Loven er mindre streng. Nå er det i hovedsak bare i de mer graverende tilfellene at det tas ut tiltale etter §239.

Nå vil hun likevel se om det er grunnlag for en gjennomgang av rettspraksis.

  • Vi har jevnlige møter med Riksadvokaten hvor vi diskutere saker som dette. Det vil det være naturlig å lufte dette med ham, sier Hansen.