Endelig avgjørelse vil bli tatt på et styremøte neste uke, men NRK Hordaland melder i dag at eierne har stilt seg negative til forslagene om alternativ drift i fremtiden.

Styret har dermed bare to muligheter når det skal vurdere situasjonen neste uke: Å slå verket konkurs, eller å la nye eiere overta. Et japansk selskap har vært nevnt som mulig ny eier, men styreleder Odd Samstad sier til NRK at han er usikker på hvor realistiske disse planene er.

Odda Smelteverk har 60 ansatte, som for øyeblikket er permittert.

I går ble smelteverket begjært konkurs av Odda Mekaniske. Daglig leder Arne Mæland sier til Hardanger Folkeblad at verket skylder Odda Mekaniske flere millioner kroner.

SENTRALT: Odda Smelteverk ligger like ved Odda sentrum. Neste uke er det trolig slutt for den tradisjonsrike bedriften.
FOTO: KNUT STRAND