I forslaget til ny skolebruksplan vil byrådet også erstatte personalrommet med felleskantine for elever og lærere.

— Inderlig bekymret

Det er lunsj på Apeltun skole. Rundt bordene sitter elever, lærere, sekretær og renholder.

— Vi mener at gevinsten ved å bli kjent med barna på denne måten er så stor, at vi ønsker ikke å gå tilbake, sier rektor Kristi Odèen.

Måltidet er organisert slik at halvparten er undervisningstid og halvparten er tilsynstid. De ansatte har derfor pause før eller etter maten. Da har de et personalrom, og det er Odèen helt klar på at ikke kunne vært fjernet. For nye og rehabiliterte skoler, kan imidlertid nettopp det bli realiteten. I forslaget til ny skolebruksplan, foreslår byrådet blant annet:

  • Å fjerne personalrom i nye/rehabiliterte skoler, og i stedet ha felles kantine med elevene. I tillegg skal det være et hvilerom/møterom.
  • At menn og kvinner skal ha fellesgarderober. Det skal i tillegg være dusj med omkledningsrom.
  • At de toalettene som ikke er i garderobene, skal deles med elevene.

Hovedverneombud for barnehage og skole, Cecilie Abrahamsen, reagerer meget sterkt på punktene i planen.

  • Jeg er dypt og inderlig bekymret over at byrådet tror at de kan spare penger på toaletter og garderober, sier Abrahamsen.

- Lovstridig

  • Å fjerne personalrommet blir omtrent som å be legene ta lunsjpausen på venterommet. Det er ingen andre yrkesgrupper som har det slik, sier Abrahamsen.

Hun mener flere av forslagene strider mot arbeidsmiljøloven. I loven står det blant annet at det skal være adskilte toaletter for menn og kvinner.

  • Det står ikke at det skal være skille mellom barn og voksne, men det tenker jeg er en selvfølgelighet. Dette er en veldig rar måte å spare penger på, sier Abrahamsen.

Hun vil varsle Arbeidstilsynet dersom de nye forslagene blir vedtatt.

Utdanningsforbundet i Bergen mener også det er uholdbart at personalrom skal fjernes. Fagforbundet er positiv til at det skal være felles kantine for elever og personalet, men mener at personalrommet likevel ikke kan fjernes.

Rådgiver i Arbeidstilsynet, Leif Morten Herskedal, sier at Arbeidstilsynet vanligvis ikke godkjenner felles spiserom med pasienter, kunder, barn, elever, eller beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Når det gjelder toaletter sier han at det er et viktig prinsipp at toalett for andre enn ansatte må etableres i tillegg til toalettene til de andre ansatte.

Skal følge loven

  • Jeg er ikke kjent med om vi har presedens for tilfeller der elever er de «andre enn ansatte», men for virksomheter med kunder, pasienter eller brukere har det blitt stilt som et krav, sier Herskedal.
  • Ved etablering av nye arbeidslokaler skal krav om atskilte garderober være hovedregel, sier Herskedal.

I forslaget til skolebruksplan er det ikke spesifisert om møterommet skal ha plass til alle lærerne. Det står heller ikke noen begrunnelse for hvorfor personalrommet er fjernet. Skolebruksplanen skal behandles i komité for oppvekst, før bystyret skal vedta den endelige planen. Byråd for skole og oppvekst, Filip Rygg (KrF) understreker at de fortsatt ikke har kommet til noen endelige konklusjoner.

  • Bakgrunnen for felles kantine er at man ønsker å bygge en skole som stimulerer til fellesskap mellom ansatte og elever, samtidig som det avsettes arealer til møterom for lærerne og man vil få gode arbeidsplasser, sier Rygg.
  • Vi skal selvsagt lande en plan innenfor lovverket, men jeg tror ikke at svaret i alle spørsmål er at vi må gjøre slik vi alltid har gjort det. Hensikten med planen er å skape fremtidens skole, den beste skolen for våre mange elever, sier Rygg.

Si din mening i kommentarfeltet under!