— Det er en del av jobben. Personalet vårt har lært seg til å ha et profesjonelt forhold til dette. Alle vet hva de har gjort og hvilke muligheter de har til å gripe inn, sier helse- og sosialsjef Åge Clausen.

— Får dere ikke lyst til å bryte taushetsplikten?

— Brukere av våre tjenester utleverer livet sitt. De skal være dønn sikre på at forholdene ikke blir utlevert. Vi må finne oss i å bli angrepet, sier Clausen.

— Dere beskyldes ofte for å dekke dere bak taushetsplikten.

— Vi har meget gode tilsynsorganer. Storsamfunnets kontroll med oss og våre brukere blir meget godt ivaretatt, mener Clausen og viser til Fylkesmannen (herunder fylkeslegen) og Arbeidstilsynet.

Folk er også flinke til å klage, er Clausens erfaring.

— Etter forvaltningsloven er vi pliktig til å formidle klager og hjelpe folk til å skrive klagene. Det har vi rutiner på.