• Helse Bergen vil ikke bruke penger nå til nye skilt med nynorsk tekst på institusjonene. I den økonomiske situasjonen vi er i, vil det være helt feil.

TOR PEDERSEN

Informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen Helseforetak sier dette til Bergens Tidende. Hun gjør det tindrende klart at det er feil å tro at Haukeland Universitetssykehus skal skifte ut alle skilt med bokmålstekst til skilt med nynorsk tekst. Hun forklarer:

— Vi har fått skriv fra Kultur- og kirkedepartementet med pålegg om å bruke nynorsk i all ekstern skriftlig kommunikasjon. Det innebærer blant annet at vi må bruke nynorsk i styrereferater, pressemeldinger, høringsuttalelser og brev til pasienter. Vi er så smått begynt å bruke nynorsk i slik kommunikasjon. I all intern kommunikasjon står vi fritt til å bruke bokmål eller nynorsk, sier Høgli.

— I pålegget fra departementet blir vi bedt om å skifte ut alle skilt på sykehusene og institusjonene i helseforetaket, og å endre logoer på brev og konvolutter blant annet. Vi har ikke gjort et overslag over hva dette vil koste Helse Bergen Helseforetak, sier hun.

25 millioner på Haukeland

— Men vi har sett på hva det ville koste å skifte ut skiltene på Haukeland Universitetssykehus. Da sentralblokken ble tatt i bruk i 1983, kostet skiltene 12 millioner kroner. Det er vel ikke urealistisk å anta at bare omskilting ved alle bygningene i Helse Bergen vil koste mellom 20 og 25 millioner kroner, sier Høgli.

— Men vi kommer ikke til å bruke penger på en omlegging nå. I den vanskelige økonomiske situasjon Helse Bergen er i, ville det være helt feil å bruke pasientpenger til slike formål. Derfor kommer vi til å utsette gjennomføringen av pålegget fra departementet.

Uvisst når

— Når vil dere budsjettere med slike utgifter?

— Det vet vi ikke. Helse Bergen har fått godkjent et budsjett med et underskudd på 330 millioner i år og har krav på oss om å gå i balanse neste år. Pålegget fra departementet har ingen tidsfrist for gjennomføring av omlegging til nynorsk. Vi vil vente til vi får råd til å bruke penger på omleggingen. Med de skiftende rammebetingelser vi arbeider under, er det ikke mulig å si når vi kan ta på oss slike utgifter, sier Høgli.

- Bruk sunn fornuft

— Det er ikke god prioritering av helsekroner å bruke millionbeløp på nye skilt gitt at sykehusene har en krevende økonomisk situasjon og pasientbehandling skal ha første prioritet, sier Jan Otto Risebrobakken, statssekretær i Helsedepartementet. Han mener helseforetakene må bruke sunn fornuft.

Kultur- og kirkedepartementet har fattet vedtaket om nynorsk målform i Helse Vest som en direkte konsekvens av at flertallet av vestlandskommunene bruker nynorsk.

— Vi må forutsette at målloven følges og at helseforetakene følger norsk lov. Vi vil ikke ta initiativ til at målloven endres, sier Yngve Slettholm statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet (KKD).

fakta/nynorskdominans

  • Sogn og Fjordane: 26 nynorskkommuner.

n Av Hordalands 33 kommuner er det bare Bergen, Odda og Askøy som er nøytrale.

  • I Rogaland finnes det tre bokmålskommuner, 13 nynorskkommuner og 11 som oppfatter seg som språknøytrale.