BT har fått et utfyllende svar fra arkitekt Nenov, som har hatt alle fullmakter til kjøperne. Han visste ikke om at Fritidsbo hadde bedt kundene frata ham fullmaktene.

I en e-post til BT skriver han at de fortsatt skal jobbe for at interessene til de norske kundene blir ivaretatt.

Vil ha direkte kontakt

Han avviser også at han har bindinger til utbyggerselskapet. Nenov betviler i stedet Fritidsbos motiver for å be kundene overgi fullmaktene til en ny advokat.

— Vi vet ikke hvorfor dette er gjort, og kan bare anta at det er av kommersielle interesser. Etter alt å dømme er det for å få kontroll over kundenes utbetalinger, skriver Nenov.

Ifølge Nenov skal nemlig advokatkontoret også representere Fritidsbo i Bulgaria.

Han hevder at verken han eller utbyggerselskapet vil ha noe å gjøre med Fritidsbo eller noen av dem som har vært tilknyttet selskapet. De vil for fremtiden ha direkte kontakt med kundene i Norge.

Nenov skriver også at informasjon fra utbyggerne til kundene aldri ble videresendt fra Fritidsbo.

- Taus om konkurs

Av brevet kommer det tydelig frem at utbyggerselskapet selv ønsker å tilby en rekke tjenestepakker, som kundene i Norge også har fått tilbud av fra nystartede Casal Travel.

Nenov sier at Nerhovde aldri har informert verken dem eller utbyggeren om at selskapet er i ferd med å gå konkurs.

Ifølge arkitekten går likevel utbyggingen sin gang, til tross for de store samarbeidsproblemene. Han medgir likevel at det har vært forsinkelser.

— Utbyggerne har lovet at prosjektet skal være ferdigstilt slik at det kan tas i bruk sommeren 2009, skriver Nenov.